Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
15331. GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU. 2019-03-27 2019-04-29 dolnośląskie
15332. Konserwacja dźwigu Q=1450kg na 2019 rok nr ewid. 3110001602 zainstalowanego na Zakładzie Chemicznym wydział CPN 2019-03-27 2019-04-19 świętokrzyskie
15333. Działka przemysłowa w woj. lubelskim 2019-03-27 2019-04-30 mazowieckie
15334. Wykonanie remontu części ogrodzenia Rosarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu 2019-03-27 2019-05-07 śląskie
15335. Modernizacja instalacji poboru, magazynowania i załadunku popiołu z leja sekcji kotła K-9 w Elektrowni Pątnów II 2019-03-27 2019-04-19 wielkopolskie
15336. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. położonej w Suwałkach 2019-03-27 2019-05-06 zachodniopomorskie
15337. przystosowanie budynku do składowania olejów i smarów. 2018-11-15 (updated: 2019-03-27) 2019-04-19 śląskie
15338. Zakup aparatury pomiarowej 2019-03-27 2019-05-13 pomorskie
15339. Zaprojektowanie oraz wykonanie automatycznego układu mieszania i dozowania materiałów w postaci roztworu wodnego. 2019-03-27 2019-04-24 lubelskie
15340. Nowy Sącz - remont kapitalny wraz z przebudową zespołu zasuw spustowych mieszarki MeEV 3000 nr 10 wg karty katalogowej i dokumentacji wraz z wytycznymi do remontu 2019-03-27 2019-05-06 śląskie
15341. 45/TI/PO/W1/2019 - Modernizacja układu odżużlania w kotłowni Wydziału nr 1 "Juliusz" w Sosnowcu 2019-03-26 2019-05-10 śląskie
15342. Prace analityczne i studyjne w ramach pilotażowego projektu ELEKTROMOBILNOŚĆ w zakresie niezbędnym do opracowania biznesplanu i analizy kosztów i korzyści 2019-03-26 2019-05-08 pomorskie
15343. Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy,- powtórzenie. 2019-03-26 2019-04-26 dolnośląskie
15344. Czujnik temperatury generatora pary Clayton / 106561006/ 2019-03-26 2019-05-10 pomorskie
15345. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-05-14 dolnośląskie
15346. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-05-21 dolnośląskie
15347. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-05-21 dolnośląskie
15348. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-05-21 dolnośląskie
15349. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-05-14 dolnośląskie
15350. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-05-14 dolnośląskie
15351. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-04-30 dolnośląskie
15352. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-04-30 dolnośląskie
15353. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 2019-04-30 dolnośląskie
15354. NZ/83/10/2018 Wybór dostawcy usług logistycznych w zakresie obsługi programu lojalnościowego Navigator oraz pozostałych działań marketingowych 2019-03-26 2019-04-26 pomorskie
15355. ZAKUP OBUDÓW FILTRÓW ŚWIECOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU UCOPURE 2019-03-26 2019-04-19 pomorskie
15356. NLZ.2019.271.13 Dzierżawa dwóch aparatów dla Kliniki Chorób Oczu wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz dostawa soczewek wewnątrzgałkowych różnego typu, preparatów stosowanych śródoperacyjnie a także inne materiały jednorazowe 2019-03-25 2019-04-26 kujawsko-pomorskie
15357. PWK WU/060/2019/MB Realizacja prac remontowych zgodnie z Planem Poprawy Warunków Pracy na rok 2019 w zakresie Zakładu PZO 2019-03-25 2019-04-19 pomorskie
15358. 39809 / czyszczenie zbiornika popłuczyn z osadu stałego, na terenie stalowni w Gliwicach [termin: 2 połowa września 2019] 2019-03-25 2019-05-31 śląskie
15359. Winda towarowa - projekt z dostawą - zap. RP0803 2019-03-18 (updated: 2019-03-25) 2019-04-30 śląskie
15360. Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ulic Legionowej, Poleskiej, Palmowej, Chrobrego i Bohaterów Monte Cassino 2019-03-25 2019-04-26 podlaskie
Key
- Current
- Archived