Lp. Nazwa aukcji Data publikacji Termin zgłoszenia Data rozp. aukcji Województwo Status
1. Zakup i dostawa kotwiarki pneumatycznej do kotwienia górotworu dla JSW S.A. KWK „Budryk”.xx 2017-04-28 13:35 2017-05-10 13:00 2017-05-17 10:30 śląskie
2. Zawiesia do toreb wodnych typ ŁP8, zawiesia do toreb wodnych typ ŁP9, zawiesia do zapory wodnej schodkowo-bocznej xx 2017-04-28 12:51 2017-04-26 23:59 2017-05-05 11:30 śląskie
3. Spoiwo mineralno-cementowe do wykonania dna zbiornikaxx 2017-04-28 12:12 2017-05-08 23:59 2017-05-12 10:15 śląskie
4. Rozdzielacze, prądownice, kluczexx 2017-04-28 11:01 2017-04-26 23:59 2017-05-11 10:30 śląskie
5. styczniki, styki i cewki stycznikówxx 2017-04-28 10:57 2017-05-08 23:59 2017-05-12 10:30 śląskie
6. Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. (odmulnik Dorra - plan) xx 2017-04-28 10:28 2017-05-08 23:59 2017-05-10 11:00 śląskie
7. Sprzęt alpinistyczny specjalistycznych zastępów ratowniczych produkcji PETZLxx 2017-04-28 10:09 2017-05-08 23:59 2017-05-10 10:30 śląskie
8. Części i elementy do urządzeń dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. (sita z blachy, części do przenośników) xx 2017-04-28 09:46 2017-05-04 23:59 2017-05-08 11:00 śląskie
9. Piana antypirogeniczna mocznikowo-formaldehydowa, piany do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych, mineralne tworzywo izolująco-uszczelniające, preparat antypirogenny przeznaczony do dezaktywacji węgla skłonnego do samozapłonu. xx 2017-04-28 09:28 2017-05-09 23:59 2017-05-16 10:30 śląskie
10. Wyroby produkcji Faserxx 2017-04-28 08:26 2017-04-26 23:59 2017-05-12 12:00 śląskie
11. zakup części do spągoładowarki EL 160LS.xx 2017-04-28 08:10 2017-05-08 23:59 2017-05-11 10:00 śląskie
12. Rękawice ochronne pięciopalcowe skórzano- tkaninowexx 2017-04-27 13:35 2017-05-08 23:59 2017-05-12 10:30 śląskie
13. Odnowienie wsparcia technicznego z rozbudową platformy McAfee 2017-04-27 12:29 2017-04-28 11:00 2017-04-28 12:00 mazowieckie
14. zawory, przepustnice, sterownikixx 2017-04-27 12:29 2017-04-14 23:59 2017-04-28 11:30 śląskie
15. Rury PE i akcesoria.xx 2017-04-27 11:32 2017-04-27 12:00 2017-05-11 12:00 śląskie
16. Dostawa agregatu pompy MM-200 dla JSW S.A. KWK „PNIÓWEK”xx 2017-04-27 11:24 2017-05-09 23:59 2017-05-17 12:30 śląskie
17. Tama odgradzająca samonośna wypełniona pianą bardzo wysoko spienialną xx 2017-04-27 11:22 2017-04-25 23:59 2017-05-05 11:00 śląskie
18. Zakup wraz z dostawą dla KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” układu chłodniczego o mocy min 290 kW do rozbudowy klimatyzacji w wyrobiskach dołowych.xx 2017-04-27 10:32 2017-05-09 23:59 2017-05-17 10:00 śląskie
19. Aukcja na sprzedaż samochodów - PGNiG TECHNOLOGIE SA 2017-04-27 10:22 2017-04-27 10:59 2017-04-27 11:00 dolnośląskie
20. Nakładka kompletna do przenośnika PIOMA-1200 xx 2017-04-27 09:52 2017-05-05 23:59 2017-05-10 10:00 śląskie
21. Odnowienie wsparcia technicznego z rozbudową platformy McAfee 2017-04-27 08:39 2017-04-27 11:02 2017-04-27 12:00 mazowieckie
22. Części dozownika zgrzebłowego Nowomagxx 2017-04-27 08:16 2017-05-10 23:59 2017-05-15 10:00 śląskie
23. Gniazda i wtyczkixx 2017-04-27 08:08 2017-04-18 23:59 2017-05-04 10:00 śląskie
24. Preparat do nawilżania pyłów węglowych w formie ciekłej xx 2017-04-26 13:49 2017-04-26 14:30 2017-05-09 12:00 śląskie
25. Artykuły wiertnicze dla Ruchu Jastrzębiexx 2017-04-26 13:33 2017-04-20 23:59 2017-05-05 12:00 śląskie
26. Zakup wraz z dostawą dla KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” 3 szt. chłodnic wyparnych wody o mocy min 450 kW każda celem modernizacji klimatyzacji grupowej do schładzania wyrobisk dołowych.xx 2017-04-26 12:51 2017-05-08 23:59 2017-05-16 11:30 śląskie
27. Mieszaniny soli higroskopijnych z dodatkiem inhibitora korozjixx 2017-04-26 12:48 2017-05-08 23:59 2017-05-17 10:00 śląskie
28. Końcówki kablaxx 2017-04-26 12:25 2017-04-20 23:59 2017-04-27 12:30 śląskie
29. Szaklexx 2017-04-26 10:59 2017-04-12 23:59 2017-04-27 12:00 śląskie
30. Obuwiexx 2017-04-26 10:38 2017-05-04 23:59 2017-05-10 10:00 śląskie
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne