Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
15301. Oferta na pogłębiacze 2019-05-09 2019-05-20 dolnośląskie
15302. Wykonanie i dostawa wraz z montażem oraz szkoleniem zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości w liości ogólnej 2 kpl. zgodnie z BZ2/60/2019 2019-05-09 (updated: 2019-05-09) 2019-05-29 lubelskie
15303. Wymiana z obróbką okna z PCV, montaż z obróbką drzwi dwuskrzydłowych oraz paneli z PCV 2019-05-09 2019-05-20 zachodniopomorskie
15304. STA / 623 / 2019 - asortyment do KARCHERa NT501 2019-05-09 2019-05-21 mazowieckie
15305. Platforma robocza - kosz do transportu ludzi dźwignicami (KP AM393506) 2019-05-09 2019-05-20 śląskie
15306. Wykonanie robót branży: montażowej, AKPiA, elektrycznej i budowlanej /konstrukcyjnej w ramach projektu nr 1085 p.n. „Zagospodarowanie emisji gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na Wydziale Saletry i RSM” 2019-05-09 2019-05-31 lubelskie
15307. testy szczelności azot/hel dla wybranych instalacji rurociągowych na platformie Petrobaltic 2019-05-08 2019-07-24 pomorskie
15308. Zakup i dostawa uszczelek soczewkowych, 10 poz.; 220 szt. ogółem 2019-05-08 2019-05-20 lubelskie
15309. Projekt nr 250005941/EC3/19 pt. „Wymiana okien i drzwi w budynku C-81 wzdłuż drogi C” - branża mechaniczna. 2019-05-08 2019-05-24 lubelskie
15310. Zakup i dostawa pomp wody 17-18 m3/h (2 szt.); 2019-05-08 2019-05-22 zachodniopomorskie
15311. Zakup i dostawa zaworów grzybkowych regulacyjnych kl. 800: 1 cal (8 szt.), 3/4 cala (8 szt.); 2019-05-08 2019-05-20 zachodniopomorskie
15312. Zakup urządzenia Kaercher HDS 10/20-4M wraz z osprzętem. 2019-04-11 (updated: 2019-05-08) 2019-05-20 pomorskie
15313. Wykonanie projektu przebudowy oraz realizacja przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe PDH Polska S.A. 2019-04-18 (updated: 2019-05-08) 2019-05-27 zachodniopomorskie
15314. Dostawa leków z programów lekowych 2019-05-08 2019-06-11 dolnośląskie
15315. Remont dróg i placów składowych na ZP Mazowsze, Pomorze oraz Śląsk - 2019r. 2019-05-08 2019-05-22 łódzkie
15316. Posadzka w Magazynie Technicznym w Czarnej Wodzie 2019-05-08 2019-05-22 wielkopolskie
15317. Zakup i dostawa uszczelnień mechanicznych - sztuk 2 2019-05-08 2019-05-19 lubelskie
15318. Montaż instalacji nawiewu na przy maszynie odwadniającej ciągu P5 2019-05-08 2019-05-31 wielkopolskie
15319. „Wybór osób prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” 2019-05-08 2019-05-23 śląskie
15320. Przetarg nieograniczony na dostawę 3 aparatów Fischera oraz aparatu do miareczkowania potencjometrycznego 2019-05-08 2019-05-23 opolskie
15321. Remont kapitalny filtra HYDAC 2019-05-08 2019-05-22 zachodniopomorskie
15322. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych: przebudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w związku z podłączeniem dygestorium w budynku nr III przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce 2019-04-19 (updated: 2019-05-08) 2019-05-22 mazowieckie
15323. Projekt nr 210054213/TK3/19 pt. „Przegląd okresowy silnika diesla pompy P.poż.” - branża mechaniczna. 2019-05-08 2019-05-20 lubelskie
15324. STA / 81 / 2019 - do żłobiarki - T.K. 2019-05-08 2019-05-21 mazowieckie
15325. 2019_CVS_ 1105 Wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową Zakładu produkcyjnego w tym budowa hali pieca i zestawiarni, budowa magazynów szkliwa gorącego i wyrobu gotowego, modernizacja placów i dróg 2019-05-07 2019-05-30 mazowieckie
15326. Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Chorzowie do Placówek, Szkół i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w okresie wakacyjnym roku szkolnego 2018/2019 tj. od 01 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. – zadanie podzielone na części 2019-05-07 2019-06-07 śląskie
15327. Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług w ramach remontu instalacji telekomunikacyjnej wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej na terenie PIT Radwar S.A. w Warszawie i Kobyłce 2019-05-07 2019-05-21 mazowieckie
15328. 74/TI/PO/W1-W13/2019 - Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych 2019-05-07 2019-05-28 śląskie
15329. SIWZ - Naprawa P4 lokomotywy TEM2-235. 2019-05-07 2019-05-21 świętokrzyskie
15330. Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku C-13 w Grupie Azoty S.A. 2019-05-07 2019-05-23 małopolskie
Key
- Current
- Archived