Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Update date Ascending Voivodeship Status
1. SILNIK + PRZEKŁADNIA 2020-01-07 2023-01-25 2020-01-07 10:38:38 świętokrzyskie
2. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opadowych 2019-12-10 2023-01-25 2020-01-16 12:10:04 świętokrzyskie
3. Ceownik półzamknięty 35x35x10x2x6000 z/g S235JR 2020-01-08 2023-01-25 2020-01-17 09:58:02 świętokrzyskie
4. PAS DO SZLIFIERKI 2020-01-15 2023-01-25 2020-01-22 10:34:29 świętokrzyskie
5. zapotrzebowanie na: usługę wykonania rowka pod wpust w zespole kół linowych 2020-07-17 2023-03-07 2021-05-12 18:55:08 dolnośląskie
6. Racibórz - Sieć OT na potrzeby Pompowni 2021-05-12 2023-02-24 2021-05-17 07:17:26 śląskie
7. Zakum i montaż klimatyzacji do pomieszczenia TampoPrint 2021-06-22 2023-02-14 2021-06-22 11:31:27 podkarpackie
8. Dane podmiotu świadczącego usługi przygotowania, przeprowadzania postępowań oraz kontroli, szkoleń w zakresie zamówień publicznych 2021-08-24 2040-01-10 2021-08-24 20:59:35 śląskie
9. 105153 / tarcza hamulcowa fi630 wg rysunku - pilne!!! 2022-02-23 2023-02-28 2022-02-23 09:17:55 śląskie
10. Wymiana uszczelnień pompy [ P3/H/US/1295/2020 ] 2022-03-01 2023-01-11 2022-03-01 09:26:53 śląskie
11. Przyjmowanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w celu ich przetworzenia w procesie odzysku R3 (kompostowanie odpadów) w Kompostowni Odpadów Zielonych, zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2022-04-04 2022-12-30 2022-04-04 18:11:19 dolnośląskie
12. Okulary ochronne kobaltowe na klips 2022-04-06 2023-01-18 2022-04-06 11:04:16 podkarpackie
13. Aplikacja odmierzająca/przetwornik długości 2022-04-21 2023-02-14 2022-04-21 08:39:42 podkarpackie
14. śruba oczkowa M24 i nakrętka zamknięta M24 i gniazdo sprężynywg rysunku 2022-04-07 2023-01-13 2022-04-27 10:55:24 podkarpackie
15. Podajnik wibracyjny 2022-05-13 2023-02-14 2022-05-13 09:38:03 podkarpackie
16. zapotrzebowanie na: wykonanie prac serwisowych bram segmentowych (warsztaty "brygady remontowej") 2022-05-18 2023-01-04 2022-05-18 08:51:42 dolnośląskie
17. Naprawa dachu nad magazynkiem [P2/EO/484] 2022-06-13 2023-01-31 2022-06-13 14:14:58 śląskie
18. Wymiana drzwi i okien [TR/MB/US/391/2022] 2022-06-21 2023-02-27 2022-06-21 13:21:11 śląskie
19. zapotrzebowanie na: usługę cynkowania ogniowego elementu bramownicy drogowej 2022-06-22 2023-01-05 2022-06-22 13:58:21 dolnośląskie
20. kotwa [ P2/PG/689] 2022-06-20 2023-01-11 2022-06-24 12:29:19 śląskie
21. Naprawa i wzmocnienie stropu nad piwnicą mag. olejów [ P3/MB/US/155-156] 2022-03-01 2023-01-11 2022-07-04 08:15:47 śląskie
22. pierścień łozyska rolki gładkiej wg rys. HMR 19-30-2 2022-07-04 2023-01-13 2022-07-04 08:26:19 podkarpackie
23. głowica palnika BR 165KBL ( 40E) produkcji HONEYWELL 2022-07-05 2023-01-13 2022-07-05 08:57:08 podkarpackie
24. CVS/2022/06/00097 - Remont układu automatyki na prasie Larox MFP 40S-1210 2022-06-07 2023-03-01 2022-07-05 11:07:53 Lubuskie
25. CVS/2022/06/00098 - Remont układu hydraulicznego na prasie Larox MFP 40S-1210 2022-06-07 2023-03-01 2022-07-05 11:08:30 Lubuskie
26. Przegląd i przeprogramowanie głównego sterownika sprężarek powietrza [TR/SM/US/495] 2022-05-31 2023-01-11 2022-07-08 10:27:08 śląskie
27. System wentylacji mechanicznej w szatni męskiej [P2/PR/US/490] 2022-05-11 2023-01-11 2022-07-08 10:27:52 śląskie
28. Drzwi i futryny wraz z montażem [P2/EO/864] 2022-03-16 2023-01-11 2022-07-08 10:35:41 śląskie
29. Kształtka [ P2/PG/ 824] 2022-07-20 2023-01-11 2022-07-20 07:12:54 śląskie
30. Mata włóknista [ P2/PG/824] 2022-07-19 2023-01-11 2022-07-29 09:10:55 śląskie
Key
- Current
- Archived