Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
91. MAINTENANCE/AKPiA 3/TCP TECNOCENTER/Pulley/255010/280577 2020-09-16 (updated: 2020-09-25) 2020-09-29 Zhytomir Region
92. Zakup i dostarczenie 2 szt. fabrycznie nowych pomp zatapialnych Hidrostal 2020-09-25 2020-10-05 dolnośląskie
93. Zakup i dostawa armatury - łącznie 2 szt. 2020-09-25 2020-10-02 lubelskie
94. Zakup materiałów budowlanych 2020-09-25 2020-09-30 śląskie
95. DZP.242.317.2020 Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Trauma dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu , Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (3)” 2020-09-25 2020-10-06 dolnośląskie
96. Dostawa części elektrycznych do tramwajów typu 105N, WrAs, Moderus, Pesa 2020-09-25 2020-10-29 dolnośląskie
97. Remont i osuszenie piwnic wraz z naprawą belek stropowych w budynku przy ul. Gen. Andersa 103 w Wałbrzychu – na podstawie Decyzji PINB nr 101/2019 2020-09-25 2020-10-12 dolnośląskie
98. ŚRODKI CZYSTOŚCI 2020-09-25 2020-09-28 śląskie
99. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 1,1a,2,3,7 oraz uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych w lokalach nr 2,3,7 w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu – ETAP III – na podstawie decyzji PINB nr 133/2018 2020-09-25 2020-10-12 dolnośląskie
100. Wykonanie segmentu I dla Zakładu Stalowna Huty Stali Jakosciowych - ofertyzacja budżetowa 2020-09-25 2020-10-02 podkarpackie
101. Przetarg na dostawę części i akcesoriów komputerowych 2020-09-25 2020-10-12 wielkopolskie
102. KRYSTALIZATORY GRAFITOWE 2020-09-25 2020-09-29 śląskie
103. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego w Czerwonaku 2020-09-25 2020-09-29 wielkopolskie
104. 36A/UI/2020 - Zakup i dostawa silników elektrycznych na Wydział PK zamiennie do obecnie zainstalowanych dla GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-09-24 (updated: 2020-09-25) 2020-10-05 pomorskie
105. FL/N/TZ/447/2020- odczynniki chemiczne 2020-09-25 2020-10-01 śląskie
106. Produkcja i dostawa opakowań do smarów o pojemności 400 ml typu kartusz zgodnie z DIN 1284 według wzoru oferenta. 2020-09-25 2020-10-02 pomorskie
107. Niszczarka REXEL Auto+ 90X 2020-09-25 2020-09-29 wielkopolskie
108. Dywaniki dieletryczne 2020-09-25 2020-10-01 wielkopolskie
109. Budowa dwóch zjazdów na terenie Gminy Czerwonak 2020-09-25 2020-10-06 wielkopolskie
110. Przebudowa ul. Taczaka w Koziegłowach obejmująca budowę zjazdu z drogi wewnętrznej oraz chodnika do istniejącego przejścia dla pieszych 2020-09-25 2020-10-06 wielkopolskie
111. Materiały elektryczne (KP AM482742) 2020-09-25 2020-10-02 śląskie
112. Przebudowa ul. Kolejowej w Miękowie – wykonanie chodnika i poszerzenie jezdni 2020-09-25 2020-10-05 wielkopolskie
113. Terminal radiowy Zebra MC3300 2020-09-25 2020-10-02 opolskie
114. GD/20 - sklejka brzozowa z filmem. Dostawa do Gdańska 2020-09-25 2020-09-28 wielkopolskie
115. Odnowa i wykonanie poziomego oznakowania farbą z kulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części 2020-09-25 2020-10-12 warmińsko-mazurskie
116. Remont chodników na terenie Gminy Czerwonak 2020-09-25 2020-10-05 wielkopolskie
117. Nadzór inwestorski i przygotowanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź 2020-09-25 2020-10-05 zachodniopomorskie
118. montaż dwóch nasad kominowych żaroodpornych, przeciwwiatrowych izolowanych termicznie o średnicy 150 mm, wysokości 1 m na przewody dymowe budynku przy ul. Piłsudskiego 61 w Wałbrzycha 2020-09-25 2020-10-08 dolnośląskie
119. JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA LOB/2 FFP2 (ZKR AM493872) 2020-09-25 2020-10-07 śląskie
120. Zakup i dostawa przepustnicy typ T211-A DN 80 szt.1 2020-09-25 2020-10-02 małopolskie
Key
- Current
- Archived