Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
15361. 47395/ zawór zwrotny DN250 PN16 kołnierzowy 2019-05-06 2019-05-20 śląskie
15362. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-20 dolnośląskie
15363. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-20 dolnośląskie
15364. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-20 dolnośląskie
15365. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-23 dolnośląskie
15366. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-23 dolnośląskie
15367. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-23 dolnośląskie
15368. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-23 dolnośląskie
15369. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-23 dolnośląskie
15370. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 2019-05-23 dolnośląskie
15371. Zagospodarowanie terenu wagi samochodowej wraz z zapleczem, zlokalizowanego na składowiskuodpadów "za rzeką Biała" w Tarnowie w systemie zaprojektuj i wykonaj. 2019-05-06 2019-05-29 Małopolskie
15372. Wykonanie dostosowania frezarki CNC TOS_Prima na wydziale RO do minimalnych wymagań w zakładzie COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu. 2019-05-03 (updated: 2019-05-06) 2019-05-23 śląskie
15373. Przetarg 98-P-2019 Dostawa, montaż oraz konfiguracja w systemie sterowania DSC układu detekcji płomienia wodoru serii X3302 w ilości 3 sztuk. 2019-05-06 2019-05-21 małopolskie
15374. Półzwrotnica prawa do lewego uzbrojona (nowa) 2019-05-06 2019-05-21 pomorskie
15375. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK 2019-05-02 2019-06-05 śląskie
15376. Dostawa produktów leczniczych - dogrywka (1) 2019-04-30 2019-05-24 dolnośląskie
15377. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15378. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15379. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15380. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15381. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15382. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15383. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15384. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 2019-06-03 dolnośląskie
15385. Sukcesywne dostawy części zamiennych do tramwajów typu 105N, WrAs, Skoda 2019-04-30 2019-06-04 dolnośląskie
15386. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w Opolu (...) 2019-04-30 2019-05-31 opolskie
15387. Remont kapitalny 2szt. tokarek uniwersalnych typ 16K20 2019-04-30 2019-05-24 śląskie
15388. NLZ.2019.271.25 Dostawa wyrobów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i wyrobów foliowych 2019-04-30 2019-05-31 kujawsko-pomorskie
15389. LPB/WU/017/2019 Zabezpieczenie antykorozyjne na platformie BALTIC BETA (M. Bałtyckie) 2019-04-30 2019-05-23 pomorskie
15390. Remont kapitalny pompy SIGMA VD600 - 1 szt. 2019-04-30 2019-05-20 zachodniopomorskie
Key
- Current
- Archived