Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
21781. NLZ.2020.271.128 Dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, preparatów hemostatycznych, immunoglobulin, leków onkologicznych, kontrastów, substratów do receptury aptecznej, utensyliów aptecznych, środków odkażających 2020-12-28 2021-01-26 kujawsko-pomorskie
21782. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: "Dolnośląscy liderzy Medycyny ..." (UMW/AZ/PN-150/20 2020-12-28 2021-01-28 dolnośląskie
21783. DZ.3321.282.2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020-12-28 2021-02-01 śląskie
21784. Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-08 śląskie
21785. ZUR06/POZOSTAŁE 5/Naprawa rozerwanej kurtyny bramy Zakład Nr2 2020-12-28 2021-01-18 lubelskie
21786. DZ.3321.289.2020 Dostawa leków 2020-12-28 2021-01-18 śląskie
21787. Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-19 śląskie
21788. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu hali lekkoatletycznej wraz z częścią szatniowo-sanitarną, częścią biurowo-administracyjną z uwzględnieniem przyległych funkcji 2020-12-28 2021-02-09 dolnośląskie
21789. Dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 2020-12-28 2021-01-28 świętokrzyskie
21790. Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Bielsku-Białej i dostarczanie ich do Instalacji Komunalnej – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d wraz z zapewnieniem 2020-12-28 2021-01-29 śląskie
21791. DZ.3321.235.2020 Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 2020-12-28 2021-01-29 śląskie
21792. „DOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DLA ROZBUDOWY BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII – SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. WYZWOLENIA 18 W BIELSKU-BIAŁEJ” – 3 CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 2020-12-28 2021-02-03 śląskie
21793. RDW w Chełmie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych (zamówienia na 2021) 2020-12-28 2021-02-09 lubelskie
21794. Wykonanie walców staliwnych II klatka 2020-12-28 (updated: 2020-12-28) 2021-01-26 śląskie
21795. DZ.3321.286.2020 Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym obejmującego wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2020-12-28 2021-02-02 śląskie
21796. Wykonanie walców kutych w gatunku WCV lub inny. 2020-12-28 2021-01-26 śląskie
21797. Remont budynku przy ul. Bp Tomasza I 8 we Wrocławiu. 2020-12-28 2021-01-29 dolnośląskie
21798. Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-18 śląskie
21799. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w Gminie Czerwonak w 2021 r. 2020-12-28 2021-02-01 wielkopolskie
21800. DZ.3321.259.2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego 2020-12-28 2021-02-09 śląskie
21801. Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-19 śląskie
21802. Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 40 pakietów. 2020-12-28 2021-02-03 dolnośląskie
21803. DZ.3321.271.2020 Dostawa środków ochrony osobistej 2020-12-28 2021-02-08 śląskie
21804. DZ.3321.270.2020 Dostawa środków ochrony osobistej 2020-12-28 2021-02-09 śląskie
21805. Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-28 2021-01-28 śląskie
21806. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi dla pracowników JSW S.A. 2020-12-28 2021-02-26 śląskie
21807. DZ.3321.274.2020 Dostawa wyposażenia medycznego 2020-12-28 2021-01-18 śląskie
21808. Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej” – 6 części postępowania 2020-12-28 2021-02-01 śląskie
21809. DZ.3321.284.2020 Dezynfekcja przez zamgławianie pomieszczeń 2020-12-28 2021-02-02 śląskie
21810. DZ.3321.288.2020 Utworzenie uniwersalnej Sali operacyjnej i pomieszczeń przynależnych na II piętrze budynku SSW w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z dostawą aparatury medycznej 2020-12-28 2021-02-02 śląskie
Key
- Current
- Archived