Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
21751. Rolka akumulatora fi 150mm wg rys. D59.29-03.002 2020-12-29 2021-01-18 śląskie
21752. PNE.D.AS.46.20_Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 2020-12-29 2021-01-28 opolskie
21753. Korpus wg rys. D59.29-12.006 2020-12-29 2021-01-18 śląskie
21754. Utwardzenie terenu tac i dróg dojazdowych do zbiorników Zakładu PZO na potrzeby pracy instalacji UCOPure - SRM/220527 2020-12-29 2021-01-22 pomorskie
21755. Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych 2020-12-29 2021-01-20 śląskie
21756. DEZ.26.111.2020 DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z MONTAŻEM I ROZDZIELNICAMI 2020-12-29 2021-01-21 śląskie
21757. „Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.” 2020-12-29 2021-01-25 dolnośląskie
21758. 090T_041 - dokumentacja przepływomierza w branży automatyki 2020-12-29 2021-02-01 pomorskie
21759. Zakup i dostawy środków ochrony indywidualnej, artykułów BHP i p. poż. w ramach magazynu/składu konsygnacyjnego na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz w ramach dostaw jednostkowych zgodnie z załączonym SIWZ BZ2/154/2020 2020-11-30 (updated: 2020-12-29) 2021-01-29 lubelskie
21760. Budowa budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego 2020-12-28 2021-02-01 mazowieckie
21761. DZP.242.474.2020.Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – postępowanie dwuletnie 2020-12-28 2021-01-29 dolnośląskie
21762. NLZ.2020.271.131 Dostawę sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w tym: stengrafty, sprzęt do zabiegów endowaskularnych oraz dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej a także probówka do pomiaru aktywnego czasu koagulacji, 2020-12-28 2021-01-28 kujawsko-pomorskie
21763. Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN1000 w rejonie ul. Opolskiej / Popielskiego we Wrocławiu, na sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych Dn800/1000/1200 wraz z urządzeniami technicznymi związanymi z siecią (...) 2020-12-28 2021-01-29 dolnośląskie
21764. „Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych” – część 1, część 2 2020-12-28 2021-01-26 mazowieckie
21765. Zakup Usług telefonii komórkowej wraz z usługami dodatkowymi 2020-12-28 2021-02-03 mazowieckie
21766. Usługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF - FM 2020-12-28 2021-02-03 mazowieckie
21767. „Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 2020-12-28 2021-02-01 dolnośląskie
21768. Usługi koszenia traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na rok 2021 2020-12-28 2021-01-27 lubelskie
21769. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu" 2020-12-28 2021-02-05 kujawsko-pomorskie
21770. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od 22.03.2021r. 2020-12-28 2021-02-01 śląskie
21771. (118-20) Świadczenie usług naprawy, przeglądów i konserwacji urządzeń AKPiA oraz systemu BMS w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy” 2020-12-28 2021-01-29 kujawsko-pomorskie
21772. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej 2020-12-28 2021-01-28 świętokrzyskie
21773. Dostawy do KWK Pniówek olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-18 śląskie
21774. zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby perfuzji. 2020-12-28 2021-01-29 opolskie
21775. Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną 2020-12-28 2021-03-24 śląskie
21776. Ubezpieczenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-12-28 2021-02-02 kujawsko-pomorskie
21777. Aparat Sony DSC-RX100 IV + osprzęt, dalmierz laserowy TOOLCRAFT LDM X60, latarka, lupa 2020-12-28 2021-01-18 wielkopolskie
21778. RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji) 2020-12-28 2021-01-28 lubelskie
21779. DZ.3321.218.2020 Dostawa wyposażenia medycznego 2020-12-28 2021-02-01 śląskie
21780. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich” 2020-12-28 2021-01-28 śląskie
Key
- Current
- Archived