Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
17401. Przebudowa budynku w związku z montażem wentylacji mechanicznej, z odciągami dygestoriów oraz klimatyzacją w 9 salach ćwiczeń laboratoryjnych w budynku Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2019-08-09 2019-09-11 dolnośląskie
17402. Wykonanie projektu remontu okablowania i konstrukcji montażowej izotopowych sygnalizatorów poziomu 045LY_307, 045LY_309, 045LY_347, 045LY_349 2019-08-08 2019-09-16 pomorskie
17403. Dostawa reometru dynamicznego ścinania do badań lepiszczy asfaltowych oraz spieniarki laboratoryjnej do wytwarzania lepiszcza przeznaczonego do technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 2019-08-08 2019-09-11 świętokrzyskie
17404. Części do sprzęgła wg rysunków 2019-08-07 2019-09-20 śląskie
17405. USK/DZP/PN-277/2019 - Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych 2019-08-07 2019-09-10 dolnośląskie
17406. USK/DZP/PN-276/2019 - Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny 2019-08-07 2019-09-09 dolnośląskie
17407. NAPRAWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CERSANIT II S.A. STARACHOWICE 2019-08-07 2019-09-20 świętokrzyskie
17408. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej 2019-08-06 2019-09-16 świętokrzyskie
17409. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2019-08-06 2019-09-09 dolnośląskie
17410. 17/PN/19 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 2019-08-06 2019-09-10 śląskie
17411. Zakup, montaż i uruchomienie paletyzera do kartonów dla opakowań 5L, Zakład Czechowice. 2019-08-05 2019-09-13 pomorskie
17412. Wykonanie robót rozbiórkowych budynku kotłowni ogrodnictwa wraz z przyległym wiaduktem, znajdującego sięna terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 2019-08-05 2019-09-11 śląskie
17413. Sukcesywne dostawy sprzętu do koronarografii i angiografii oraz pozostałych urządzeń na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli 2019-08-05 2019-09-19 lubuskie
17414. Dostawa roślin cebulowych i wieloletnich wraz z usługą w zakresie posadzenia na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r. 2019-08-02 2019-09-10 śląskie
17415. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej 2019-08-02 2019-09-09 świętokrzyskie
17416. Zakup i montaż uniwersalnej linii do nalewu opakowań w zakresie 1-7 litrów, Zakład Gdańsk 2019-07-31 2019-09-12 pomorskie
17417. torby transportowe 2019-07-31 2019-09-16 kujawsko-pomorskie
17418. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-12-17 śląskie
17419. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-12 śląskie
17420. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-12 śląskie
17421. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-12 śląskie
17422. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-12 śląskie
17423. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-27 śląskie
17424. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-10-11 śląskie
17425. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-10-11 śląskie
17426. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-27 śląskie
17427. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-12 śląskie
17428. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-11-27 śląskie
17429. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-12-17 śląskie
17430. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 2019-10-28 śląskie
Key
- Current
- Archived