Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
17371. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków położonych przy ulicy: Waleriana Łukasińskiego 6 i Waleriana Łukasińskiego 7 we Wrocławiu 2019-08-16 2019-10-09 dolnośląskie
17372. USK/DZP/PN-290/2019 - Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki 2019-08-14 2019-09-17 dolnośląskie
17373. Dostawa tensjometru optycznego ze zintegrowanym modułem topograficznym 3D oraz przystawką elektrochemiczną 2019-08-14 2019-09-17 świętokrzyskie
17374. Dostawa obłożeń jednorazowych 2019-08-14 2019-09-16 dolnośląskie
17375. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i mikroskopu na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2019-08-14 2019-09-16 dolnośląskie
17376. Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii 2019-08-14 2019-09-16 dolnośląskie
17377. Projekty branży mechanicznej nr: 250006389/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 1 instalacji Melamina 1 oraz 250006390/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 2 instalacji Melamina 1 2019-08-14 2019-09-25 lubelskie
17378. Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu 2019-08-14 2019-09-16 dolnośląskie
17379. USŁUGA PRZYGOTOWANIA, DOWOZU ORAZ DYSTRYBUCJI POSIŁKÓW W OBIEKCIE PRZY UL. TRZMIELOWICKIEJ 28 WE WROCŁAWIU W 2020 ROKU 2019-08-14 2019-09-16 dolnośląskie
17380. 141/TI/ZO/W5/2019 pn. „Projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachu hali maszyn na Wydziale 5 "Wieczorek" ZEC S.A.” 2019-07-19 (updated: 2019-08-14) 2019-09-11 śląskie
17381. Wykonanie robót branży elektrycznej, na budowę instalacji siły o napięciu 230/400V, oraz budowę instalacji oświetlenia, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych dla obiektu K-61 hala sezonowania Etap II. 2019-08-14 2019-09-20 lubelskie
17382. Wykonanie prac w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1124 p.n. „Zestaw do zbierania, transportu i rozpuszczania zanieczyszczonego skrystalizowanego benzenu lub cykloheksanu – dwa zbiorniki” 2019-08-13 2019-09-24 lubelskie
17383. Zakup kompletu katalizatorów do reaktorów inst. 930 / Purchase a set of catalysts for the unit. 930 - SRM/177135 2019-08-13 2019-09-17 pomorskie
17384. Badanie opinii pracowników 2019-08-13 2019-09-11 pomorskie
17385. Wykonanie budowy i rozbudowy instalacji monitoringu w oparciu o platformę wideo Axxon Net. 2019-08-13 2019-09-17 lubelskie
17386. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2019-08-13 2019-09-13 dolnośląskie
17387. KU.241/pn43_2019/MO_Sukcesywne usługi regeneracji 60 sztuk filtrów cząstek stałych DPF do silnika DAF-PACCAR MX-11 EURO 6 do autobusów marki Solaris. 2019-08-13 2019-09-17 dolnośląskie
17388. Zimowe utrzymanie miasta Bielska-Białej w sezonie 2019/2020. 2019-08-13 2019-09-16 śląskie
17389. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów 2019-08-13 2019-09-18 małopolskie
17390. Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 2019-08-13 2019-09-30 dolnośląskie
17391. Usługa przeglądów i konserwacji systemów pożarowych w lokalizacjach: Borowska, M.C. Skłodowskiej na okres 24 miesięcy - Pakiety 1 - 15 2019-08-12 2019-09-12 dolnośląskie
17392. Dostawa kompletnej, gotowej do pracy, stacjonarnej stacji testowania zaworów bezpieczeństwa zgodnej z wymaganiami UDT oraz dyrektywą PED 2019-08-08 (updated: 2019-08-12) 2019-09-12 zachodniopomorskie
17393. Koncepcja wykonania instalacji technologicznej dla celów usuwania zalegającego popiołu w kanałach spalin bloków 200MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. (znak sprawy: KZP-GK.2112.58.2019) 2019-08-12 2019-09-09 mazowieckie
17394. Winda Profi Puller 1800-2.2 / 107048801/ 2019-06-12 (updated: 2019-08-12) 2019-09-09 pomorskie
17395. Zabudowa agregatu pompowego wody zasilającej kotły parowe w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka 2019-08-09 2019-09-10 opolskie
17396. 165/TI/ZO/W4/2019 - Montaż kompaktowego węzła cieplnego dwufunkcyjnego CO 1,8 MW i CWU 0,4 MW 2019-08-09 2019-09-18 śląskie
17397. Inwentaryzacja dendrologiczna terenów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” 2019-08-09 2019-09-16 śląskie
17398. „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej – budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy – przeszklonego budynku „Ogród Tradycji” 2019-08-09 2019-09-12 śląskie
17399. Zaprojektowanie i wykonanie elektromagnesu zawieszanego na haku suwnicy do podnoszenia pakietu przekładek- dostawa do zakładu SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w Raciborzu 2019-08-09 2019-09-13 małopolskie
17400. Dostawa materiałów opatrunkowych 2019-08-09 2019-09-12 dolnośląskie
Key
- Current
- Archived