Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
17041. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17042. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17043. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17044. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17045. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17046. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17047. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 2019-12-17 śląskie
17048. Instalacja centralnego odkurzania dla budynku kotłowni w Wilnie 2019-11-13 2019-12-20 śląskie
17049. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, 2 sztuki 2019-11-13 2019-11-22 lubelskie
17050. Projekt nr nr 220006044/PPN2/19 pt. Remont tacy stokażowej obiektu H-71 instalacji Kwasu Azotowego. 2019-11-13 2019-11-27 lubelskie
17051. 26/PN/19 NA DOSTAWY LEKÓW ORAZ PASKÓW DO POMIARU GLUKOZY 2019-11-13 2019-12-16 śląskie
17052. Wyżywienie w Dziennym domu ,, Aktywny Senior" w Jaszkowej Górnej 71 2019-11-13 2019-11-27 dolnośląskie
17053. OZ-ER.U.159.2019 Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji , wykonania podkładów geodezyjnych, dokonywania geodezyjnego podziału działek, wytyczenia w terenie, inwestycji realizowanych przez ENEA Ciepło Sp. z o.o. lub na jego zlecenie 2019-11-13 2019-11-22 podlaskie
17054. USK/DZP/PN-395/2019 - Dostawa leków z programów lekowych 2019-11-13 2019-12-04 dolnośląskie
17055. Zakup i dostawa sodowego wodorotlenku czda, 240 kg 2019-11-13 2019-11-25 lubelskie
17056. 108243350 - KRATA POMOSTOWA ŻYWICA 2019-11-13 2019-11-22 pomorskie
17057. Zakup i sukcesywne dostawy środków czystości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. dla Spółek Grupy Azoty 2019-11-13 2019-12-06 lubelskie
17058. „Dostawa i wdrożenie Systemu do elektronicznej obsługi dotacji celowej ze środków budżetu miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz ze szkoleniem oraz asystą techniczną” 2019-11-13 2019-11-25 śląskie
17059. Projekt nr 210057227/HL2/19 pt. „Wymiana taśmy dł. 45 m, szer. 1000 EP 630/3 – 3+2 na przenośniku GH-34” - branża mechaniczna. 2019-11-13 2019-11-27 lubelskie
17060. PWK WU/227/2019/ISZ Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 oraz 15 01 03 pochodzących z terenu Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-11-12 2019-12-05 pomorskie
17061. Wykonanie prac branży: elektrycznej, instalacyjnej i budowlanej obejmujących projekt, dostawę, montaż i uruchomienie układu nadążnej kompensacji mocy biernej w zabudowie kontenerowej -zadanie realizowane w oparciu o zasadę zaprojektuj i wybuduj 2019-11-12 2019-11-26 lubelskie
17062. Materiały biurowe i środki czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko oraz Dziennego Domu ,, Aktywny Senior" w Jaszkowej Górnej 71 2019-11-12 2019-12-03 dolnośląskie
17063. Dostawa i zakup: Probówki do autosamplera - 4 op. 2019-11-12 2019-11-22 małopolskie
17064. Wykonanie prac branży elektrycznej obejmujących budowę instalacji oświetlenia w ramach Projektu nr 1010 2019-11-12 2019-12-04 lubelskie
17065. GT/510/2019 - "Sprzątanie pomieszczeń Spółki". 2019-11-12 2019-11-22 śląskie
17066. GT/510/2019 - "Sprzątanie pomieszczeń Spółki". 2019-11-12 2019-11-22 śląskie
17067. GT/510/2019 - "Sprzątanie pomieszczeń Spółki". 2019-11-12 2019-11-22 śląskie
17068. GT/510/2019 - "Sprzątanie pomieszczeń Spółki". 2019-11-12 2019-11-22 śląskie
17069. Dostawa i zakup: Butelki poziomujęce do aparatu Orsata - 8 szt. 2019-11-12 2019-11-22 małopolskie
17070. Dostawa węża gumowego ssawno-tłoczonego do materiałów ściernych DN150 ścieralność 40mm3,wykonanie specjalne dla COBEX z wewnętrzną spirala stalową - w odcinkach 6 i 7 metrowych - zakład w Nowym Sączu 2019-11-12 2019-11-22 śląskie
Key
- Current
- Archived