Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
17011. LUSK4-Sprzedaż materiałów (części mechanicznych do koparek) z PAK KWB Konin S.A. 2019-11-14 2019-11-25 wielkopolskie
17012. Projekt nr 210057237/WGM/19 pt. „Naprawa studni wody opadowej kanalizacyjnych na terenie GA ZAP”- branża mechaniczna. 2019-11-14 (updated: 2019-11-14) 2019-11-27 lubelskie
17013. Projekt nr 210057144/WSO/19 pt. „Remont pomieszczeń Wewnętrznej Służby Ochrony w budynku E-19”- branża mechaniczna. 2019-11-14 2019-11-27 lubelskie
17014. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków położonych przy pl. Strzeleckim 15 i ul. Ołbińskiej 12 we Wrocławiu. 2019-11-14 2019-12-18 dolnośląskie
17015. "Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji podawania biomasy do zbiorników przykotłowych kotła K-7 w Elektrowni Konin" 2019-09-20 (updated: 2019-11-14) 2019-11-22 wielkopolskie
17016. DZ/42/PN/2019 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PACJENTÓW SZPZOZ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM” 2019-11-14 2019-12-16 mazowieckie
17017. SRM/185202: Szyny i podkłady kolejowe 2019-11-14 2019-11-27 pomorskie
17018. Wiązarka ręczna [ P2 EO 472 ] 2019-11-14 2019-11-28 śląskie
17019. Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-14 2019-12-02 śląskie
17020. Zakup i dostawa śrub dwustronnych z nakrętkami w ilości 48 kpl. 2019-11-14 2019-11-25 zachodniopomorskie
17021. „Wykonanie usługi zakupu, dostawy i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu sterowni SN2 na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie.” 2019-11-14 2019-11-29 świętokrzyskie
17022. Modernizacja orurowania kompresorowni bud. 1001 na Wydziale Amoniaku Jednostki Produkcyjnej Nawozy 2019-11-14 2019-12-12 opolskie
17023. HBT / 4352 / 2019 - wycinaki - T.K. 2019-11-14 2019-12-10 mazowieckie
17024. Zakup i dostawa wytrząsarek rolkowtch RM 5K, 4 sztuki 2019-11-14 2019-11-26 lubelskie
17025. Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, 2 sztuki 2019-11-14 2019-11-26 lubelskie
17026. Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów 2019-11-14 2019-11-26 śląskie
17027. Zakup i dostawa akcesoriów firmy Metrohm, 5 sztuka 2019-11-14 2019-11-25 lubelskie
17028. Dostawa aparatury naukowo-badawczej: Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest; wyparka próżniowa; wiertnica do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem 2019-11-13 2019-12-17 świętokrzyskie
17029. KU.241/pn58_2019/PC_Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do wrocławskich placówek oświatowych 2019-11-13 2019-11-26 dolnośląskie
17030. Umowa w zakresie przejęcia obowiązku odzysku i recyklingu 2019-11-13 2019-11-26 pomorskie
17031. Wykonanie listew z brązu wg załączonej dokumentacji (P3/M/1075/2019) 2019-11-13 2019-11-22 śląskie
17032. „Badanie skuteczności ochrony katodowej rurociągów Φ250 i Φ350”. 2019-11-13 2019-11-27 śląskie
17033. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowa-niem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 we Wrocławiu. 2019-11-13 2019-12-18 dolnośląskie
17034. Przetarg na dostawę ubiorów służbowych dla pracowników ruchu. 2019-11-13 2019-12-10 wielkopolskie
17035. WelcomePack - zestaw prezentowy Berlinki 2019-11-13 (updated: 2019-11-13) 2019-11-25 warmińsko-mazurskie
17036. opina biegłego rewidenta 2019-11-13 2019-11-29 pomorskie
17037. Łączniki /108247954/ 2019-11-13 2019-11-25 pomorskie
17038. Konserwacja, naprawy i modernizacja sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. 2019-11-13 2019-12-13 śląskie
17039. LUSK 43 - Sprzedaż Piasku średnioziarnistego 2019-11-13 2019-12-05 wielkopolskie
17040. Zakup i dostawa oleju do sworzni i tulejek łańcuchowych CHESTERTON 601 - ilość 12 szt, opakowanie - aerozol 400 ml 2019-11-13 2019-11-22 małopolskie
Key
- Current
- Archived