Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Update date Voivodeship Status
21961. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn. "Budowa basenu krytego na terenie kompleksu ZL Gryf, na dz. Nr 84/7, obr. ewid. 005 w Połczynie -Zdroju" 2019-08-30 (updated: 2019-09-12) 2021-09-29 2019-09-12 15:14:41 dolnośląskie
21962. HBT/3326 ręczniki papierowe 2019-09-12 2021-09-03 mazowieckie
21963. STA/ 3214 naprawa silnika 2019-09-06 2021-09-03 mazowieckie
21964. Remont sterowni na instalacji Granulacji Mechanicznej nr 1 2019-09-03 2021-10-20 2019-11-07 09:06:12 małopolskie
21965. HBT/2319 2019-08-02 2021-09-03 mazowieckie
21966. HBT/2459 - Wkład do apteczki 2019-07-31 2021-09-03 mazowieckie
21967. HBT/2446 naprawa silnika 2019-07-31 2021-09-03 mazowieckie
21968. pręty ZTW/0122/19; ZR/0297/19 2019-07-26 2021-10-22 śląskie
21969. HBT/2369 lina jutowa 2019-07-26 2021-09-03 mazowieckie
21970. STA/ 2390 naprawa silnika 2019-07-25 2021-09-03 mazowieckie
21971. HBT/2242 naprawa silnika 2019-07-22 2021-09-03 mazowieckie
21972. STA/ 2295 i 2307 naprawa silnika 2019-07-19 2021-09-03 mazowieckie
21973. HBT/2184 naprawa silnika 2019-07-18 2021-09-03 mazowieckie
21974. HBT/2222 2019-07-17 2021-09-03 mazowieckie
21975. STA/ 2129 naprawa silnika 2019-07-11 2021-09-03 mazowieckie
21976. HBT/2089 naprawa silników 2019-07-09 2021-09-03 mazowieckie
21977. Generalne Wykonawstwo robót dla zadania inwestycyjnego pt.: "Termomodernizacja hali magazynowej nr 2 w Polanicy Zdrój, na działkach nr 124/8, 127/1 AM 6, Obręb: Nowy Zdrój" 2019-05-22 (updated: 2019-06-19) 2021-09-29 2019-06-19 10:33:54 dolnośląskie
21978. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn. "Budowa basenu krytego na terenie kompleksu ZL Gryf, na dz. Nr 84/7, obr. ewid. 005 w Połczynie -Zdroju" 2019-06-13 (updated: 2019-06-14) 2021-09-29 2019-06-28 14:37:03 dolnośląskie
21979. Wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego do zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Dostosowaniu do wymogów PPoż. Szpitala Uzdrowiskowego Polonia w Kudowie-Zdroju”, działka nr 167/1, Obręb: Stary Zdrój. 2019-06-07 2021-09-29 dolnośląskie
21980. przekładnia śrubowo-toczna fi50x5 -ZP/STA/1009/2019 - Z1857 2019-05-30 2021-08-23 mazowieckie
21981. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W ROZLEWNI WÓD MINERALNYCH NR 1 W POLANICY-ZDROJU 2019-04-23 (updated: 2019-05-17) 2021-09-29 2019-05-17 12:41:46 dolnośląskie
21982. „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 70/16, 70/17, 70/13 i 75/1 obręb Dąbki, Gmina Darłowo” 2019-03-01 (updated: 2019-03-29) 2021-09-29 2019-03-29 13:39:27 dolnośląskie
21983. nikiel katoda -27.03.2019 2019-03-20 2021-09-03 mazowieckie
21984. Żelazostopy: FeMn75P25, FeSi, FeSiMn17A -kampania 27.03.2019 2019-03-20 2021-09-03 mazowieckie
21985. Żelazostopy:FeMo,FeV - kampania 27.03.2019 2019-03-20 2021-09-03 mazowieckie
21986. Sprzedaż maszyny Schleuniger WireStacker 3100 2019-03-13 2021-08-10 2019-04-26 11:07:06 łódzkie
21987. Sprzedaż maszyny Ramatech Speedy 35 + Ramatech ag KRI 800 2019-03-13 2021-08-10 2019-04-26 11:08:05 łódzkie
21988. Sprzedaż maszyny Schlueniger MegaStrip 9600 2019-03-12 2021-08-10 2019-04-26 11:08:53 łódzkie
21989. Żelazostopy: FeMn75P25, FeSi, FeSiMn17A -kampania 13/18.03.2019 2019-03-06 2021-09-03 mazowieckie
21990. Żelazostopy:FeMo,FeV - kampania 12.03.2019 2019-03-04 2021-09-03 mazowieckie
Key
- Current
- Archived