Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
18091. wykonanie regeneracji[1-3-6-8] 2017-01-09 2020-06-02 śląskie
18092. kosz uliczny[102] 2017-01-02 2020-06-02 śląskie
18093. usunięcie nieszczelności[977] 2016-12-19 2020-06-02 śląskie
18094. naprawa rynny i świetlika[239] 2016-12-16 2020-06-02 śląskie
18095. części zamienne[1002] 2016-12-16 2020-06-02 śląskie
18096. części zamienne[993/988] 2016-12-13 2020-06-02 śląskie
18097. części zamienne[205] 2016-12-12 2020-06-02 śląskie
18098. części do palnika [195] 2016-12-07 2020-06-02 śląskie
18099. sól drogowa[465] 2016-11-29 2020-06-02 śląskie
18100. laptop[10] 2016-11-24 2020-06-02 śląskie
18101. usługa wiercenia[457] 2016-11-24 2020-06-02 śląskie
18102. regeneracja[188-192] 2016-11-24 2020-06-02 śląskie
18103. części zamienne[945] 2016-11-22 2020-06-02 śląskie
18104. remont pompy[917] 2016-11-18 2020-06-02 śląskie
18105. regeneracja[174-170] 2016-11-02 2020-06-02 śląskie
18106. osprzęt[141-144] 2016-11-02 2020-06-02 śląskie
18107. wciągnik[212] 2016-10-28 (updated: 2016-10-28) 2020-06-02 śląskie
18108. odbiór i zagospodarowanie[wydz] 2016-10-26 2020-06-02 śląskie
18109. oleje i smary[893/899] 2016-10-21 2020-06-02 śląskie
18110. części zamienne[42] 2016-10-20 2020-06-02 śląskie
18111. etykiety[193] 2016-10-19 2020-06-02 śląskie
18112. regeneracja[199] 2016-10-19 2020-06-02 śląskie
18113. części zamienne[157/162/165/167] 2016-10-18 2020-06-02 śląskie
18114. części zamienne [838] 2016-10-12 2020-06-02 śląskie
18115. części zamienne [185/136] 2016-10-03 (updated: 2016-10-05) 2020-06-02 śląskie
18116. wykonanie ekspertyzy[14] 2016-09-27 2020-06-02 śląskie
18117. osprzęt[181] 2016-09-26 2020-06-02 śląskie
18118. regeneracja bijaka[196] 2016-04-25 (updated: 2016-09-21) 2020-06-02 śląskie
18119. dostosowanie konstrukcji do montażu lamp [TR] 2016-09-20 2020-06-02 śląskie
18120. wymiana wyłożenia ogniotrwałego [766] 2016-09-16 2020-06-02 śląskie
Key
- Current
- Archived