Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
16201. Dostawa kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres październik 2019 - październik 2020 2019-02-04 2019-03-12 mazowieckie
16202. Dostawa kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres październik 2019 - październik 2020 2019-02-04 2019-03-12 mazowieckie
16203. Przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowo - budowlanych przebudowy wjazdu na wydział WB JZR Sp. z o.o., przy ul. Węglowej 4, 44-268 w Jastrzębiu - Zdroju na parceli 1182/72 w metodzie zaprojektuj i wybuduj, nr przetargu: 3/TGM/2019 2019-02-01 2019-02-26 śląskie
16204. Nowy Sącz - remont łazienki na bmagazynie Wyrobów Gotowych 2019-02-01 2019-02-21 śląskie
16205. Modernizacja budynku nr 27 w zakładzie SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w Nowym Sączu 2019-02-01 2019-03-06 małopolskie
16206. 5/UI/2019 - Wykonanie projektu topielnika siarki na Wydziale Kwasu Siarkowego 2019-02-01 2019-02-21 pomorskie
16207. Wykonanie audytu na dostosowanie do minimalnych wymagań urządzeń na wydziale Obróbki Mechanicznej (RO) w zakładzie COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu. 2019-02-01 2019-02-20 śląskie
16208. ZAKUP AGREGATÓW POMPOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU UCOPURE 2019-01-31 (updated: 2019-01-31) 2019-03-01 pomorskie
16209. Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie koszenie traw i chwastów 2019-01-31 2019-03-11 opolskie
16210. Uszczelnienie siłownika hydraulicznego CHZ 160x90 odporne na ciecz hydrauliczną HFC (KP AM358748) 2019-01-31 2019-02-28 śląskie
16211. Wykonanie w formule 'pod klucz' modernizacji zbiorników soli grzewczej 10B 1101 i 10B 1201 na Instalacji Melaminy I 2019-01-31 2019-02-28 lubelskie
16212. Zaprojektowanie i wykonanie centralnych układów smarowania łożysk dla kruszarki żużla ETD10, rusztów dopalających HDA, rusztu zrzutowego HDA oraz łożysk na przenośnikach zgrzebłowych TKF390/1 i TKF390/2, które są zabudowane na K-9 w El. Pątnów II. 2019-01-30 2019-03-15 wielkopolskie
16213. Modernizacja instalacji poboru, magazynowania i załadunku popiołu z leja sekcji kotła K-9 w Elektrowni Pątnów II 2019-01-30 2019-03-22 wielkopolskie
16214. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego 2019-01-30 2019-03-05 kujawsko-pomorskie
16215. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja węzła Benfielda w Wydziale Gazu Syntezowego, w Jednostce Biznesowej Oxoplast” na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 2019-01-30 2019-02-20 opolskie
16216. Przetarg nr 29C/UI/2018 - Dostawa i montaż wciągnika elektrycznego Q=5T w budynku Wydziału Produkcji Nawozów 2019-01-29 2019-02-21 pomorskie
16217. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: roboty budowlane remontowe połaci dachowych hal wydziałów WP i WZ JZR Sp. z o.o. wraz z malowaniem hal oraz malowaniem i wymianą instalacji kanalizacyjnej w narzędziowni na wydziale WP. 2019-01-29 2019-02-25 śląskie
16218. wykonanie projektu zamknięcia obiegów wody przemysłowej -planowana likwidacja odmętarni -ZP/PMI/1/27/2019-Z1718 2019-01-29 2019-02-22 mazowieckie
16219. wykonanie projektu zamknięcia wód chłodzących pieca talerzowego -ZP/PMI/1/28/2019-Z1717 2019-01-29 2019-02-22 mazowieckie
16220. LPB/WU/010/2019/PB Odbiór złomu kabli elektr. w tym: ważenie, przygotowanie do transportu, załadunek kontenerów na samochody, transport oraz zagospodarowanie odpadów złomu kabli elekt.z terenu LOTOS Petrobaltic S.A. 2019-01-28 2019-02-21 pomorskie
16221. Remont budynku Starej Masy na terenie COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu. 2019-01-28 2019-02-22 śląskie
16222. Przetarg na dostawę narzędzi ręcznych oraz ściernic i materiałów ściernych 2019-01-28 2019-02-25 wielkopolskie
16223. Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – przegląd roczny i 5 letni w LOTOS OIL Sp. z o.o. Oddział w Czechowicach-Dziedzicach 2019-01-28 2019-02-20 pomorskie
16224. Przetarg 26/P/2019 Remont konstrukcji etażerki wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym dla kotła OU17. Grupa Azoty SA. 2019-01-28 2019-02-22 małopolskie
16225. Wybór Wykonawcy w zakresie modernizacji układu nagrzewania w celu przystosowania urządzeń nawęglania w galerii zasobników węgla B2 do pracy w warunkach zimowych w Elektrowni Pątnów II 2019-01-28 2019-02-26 wielkopolskie
16226. Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 2019-01-25 2019-03-01 opolskie
16227. Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2019-01-24 2019-02-26 dolnośląskie
16228. 09/UM/2019- Remont trawersy hydraulicznej Big-Bag Master 1006.A. z 2016 r. 2019-01-24 2019-02-21 pomorskie
16229. Dostawa leków z programów lekowych 2019-01-24 2019-02-27 dolnośląskie
16230. Przetarg na dostawę dwóch wind towarowo-osobowych 2019-01-23 2019-02-25 mazowieckie
Key
- Current
- Archived