Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
15841. Zakup dodatku smarnościowego do olejów napędowych 2019-10-04 (updated: 2019-10-18) 2019-10-30 pomorskie
15842. Dostawa i montaż rurociągów z TWS dla Młynowni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, 2019-10-18 2019-11-22 śląskie
15843. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ p.n. „BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. DŁUGIEJ NA ODCINKU OD PARKINGU DO UL. KAPITULNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA DODATKOWEGO WLOTU NA SKRZYŻOWANIU I UTWORZENIA NA TYM ODCINKU UL. DŁUGIEJ RUCHU DWUKIERUNKOWEGO” 2019-10-18 2019-11-01 kujawsko-pomorskie
15844. 207/TI/ZO/W3/PM/2019 - "Wycinka roślin i drzew zarastających sieci cieplne DPE S.A." 2019-10-17 (updated: 2019-10-18) 2019-10-29 śląskie
15845. „Projekt budowy zbiornika ziemnego – obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych” na terenie Zakładu Górniczego w Osieku. 2019-10-18 2019-11-08 świętokrzyskie
15846. 213/TI/ZO/W2/W4/PM/2019 - "Wycinka drzew z terenów DPE S.A." 2019-10-18 2019-10-30 śląskie
15847. Zakup i dostawa łańcucha zgarniakowego z elementami łączącymi 1 kpl. 2019-10-18 2019-11-12 pomorskie
15848. Wymiana wykładziny w pokojach na panele LVT w starej części Zakładu Lecznictwa „Irena ” przy ul. Zdrojowa 5, w Połczynie Zdroju 2019-10-17 (updated: 2019-10-18) 2019-11-04 dolnośląskie
15849. Przetarg 179/P/2019 Zakup i dostawa odlewów staliwnych do młyna MR19 kotła K5 Elektrociepłowni ECII Gupa Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 259 szt. 2019-10-18 (updated: 2019-10-18) 2019-10-31 małopolskie
15850. DZ.3321.196.2019 Dostawa wyposażenia medycznego 2019-10-18 2019-10-31 śląskie
15851. Wykonanie wzorcowania i legalizacji wagi elektronicznej nieautomatycznej klasy III, firmy RADWAG, typ WPT/14 600/1200 S8 2019-10-18 2019-10-30 pomorskie
15852. Zakup i dostawa - portfele z logo w ilości 60 szt. (damskie 30 szt., męskie 30 szt.) 2019-10-18 2019-10-30 lubelskie
15853. Zakup i dostawa- Kosmetyczka z logo w ilości 30 szt. 2019-10-18 2019-10-30 lubelskie
15854. HBT / 4060 / 2019 - śruba z uchem - T.K. 2019-10-18 2019-11-19 mazowieckie
15855. HBT / 3936 / 2019 - uszczelki miskowe - T.K. 2019-10-18 2019-11-14 mazowieckie
15856. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Nałkowskiej i ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu – etap II” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda ... 2019-10-17 2019-10-30 dolnośląskie
15857. 107875376 - Zakup kaset zasilająco-sterujących dla rozdzielnic ABB typu MNS 3.0 - 187 szt. 2019-10-17 2019-11-20 pomorskie
15858. Oznakowanie dróg i kierunków ewakuacji prowadzących do Punktów Zbornych na terenie Rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. 2019-10-17 2019-10-30 pomorskie
15859. Wkład rurowy wymiennika 150K1-E1A 2019-10-17 2020-01-10 pomorskie
15860. SRM/178777 - Outsourcing odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej wraz z usługami pośrednimi 2019-10-11 (updated: 2019-10-17) 2019-10-31 pomorskie
15861. Remont nawierzchni parkingu JBNawozy 2019-10-17 2019-10-31 małopolskie
15862. LUZK11 - Sworzeń 63/224 wg nr rys. 729-4.4.1.4 C 2019-10-17 2019-11-05 wielkopolskie
15863. GL-106910014 kompletny zawór 4"150RF ze stali węglowej z siłownikiem i osprzętem dł.zabud.353mm(041PV_013B) 2019-10-17 2019-10-30 pomorskie
15864. Remont pomieszczenia sanitarnego C-46 2019-10-17 2019-10-31 małopolskie
15865. Przegląd i serwisowanie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem powstałych odpadów 2019-10-17 2019-11-08 śląskie
15866. Zakup i dostawa blachy - 511,13 m2. 2019-08-29 (updated: 2019-10-17) 2019-11-08 lubelskie
15867. Zakup i dostawa części do pomp Warman - 164 szt. 2019-10-17 2019-11-04 pomorskie
15868. 98/UM/2019 - Remont ściany Budynku WPN na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2019-10-17 2019-11-04 pomorskie
15869. Wymiana klimatyzatorów kasetonowych w serwerowni MPK Poznań zgodnie z wytycznymi w załączonym dokumencie. 2019-10-17 2019-11-06 wielkopolskie
15870. Dostawa i wymiana filtra pulsacyjnego IMD-60, C2 2019-10-17 2019-10-31 śląskie
Key
- Current
- Archived