Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
15241. Oferta na grzebień pomiarowy 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15242. Oferta na zarękawniki antyrzecieciowe 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15243. Opracowanie Regulaminu obsługi przejazdów kolejowych kat. F i przejścia na bocznicy kolejowej ZEM Łabędy zgodnie metrykami przejazdów 2019-05-10 2019-05-21 śląskie
15244. oferta na szczotki druciane 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15245. Oferta na łamacz wióra 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15246. Oferta na nozyce do blachy 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15247. Oferta na brzeszczoty 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15248. „Modernizacja zbiornika magazynowego nr E43 na terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.” 2019-03-14 (updated: 2019-05-10) 2019-05-21 śląskie
15249. Przetarg na dostawę szyn tramwajowych. 2019-05-10 2019-05-27 wielkopolskie
15250. „Modernizacja zbiornika magazynowego nr E42 na terenie Oddziału Terminal Czechowice (NC) – LOTOS Terminale S.A.” 2019-03-14 (updated: 2019-05-10) 2019-05-21 śląskie
15251. Kompleksowa organizacja "Sceny Głównej" w ramach imprez organizowanych podczas obchodów Dnia Energetyka - Pożegnanie Lata 2019"(znak sprawy: KZP-GK.2112.38.2019) 2019-05-09 (updated: 2019-05-10) 2019-05-21 mazowieckie
15252. Kompleksowa organizacja "sceny wspomnień" w ramach imprezy organizowanej podczas obchodów Dnia Energetyka - Pożegnanie Lata 2019 (znak sprawy: KZP-GK.2112.39.2019) 2019-05-10 2019-05-21 mazowieckie
15253. RURA B/SZ fi 323,8 x 9,53 gat. AISI 310 2019-05-10 2019-05-20 pomorskie
15254. Przetarg 105-P-2019 Dostawa oraz konfiguracja systemu łączności radiotelefonicznej w oparciu o system TETRA dla potrzeb Wydziału Amoniaku, Grupa Azoty S.A.” 2019-05-10 2019-05-27 małopolskie
15255. koło fi400 z wieńcem zębatym -ZP/HBT/560/2019 -Z1826 2019-05-10 (updated: 2019-05-10) 2019-05-23 mazowieckie
15256. Zakup i dostawa blachy gr. 5 x 1500 x 3000 gat. 1.4539 - 360 kg 2019-05-10 2019-05-19 lubelskie
15257. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku PDH Polska S.A. 2019-05-10 2019-05-28 zachodniopomorskie
15258. Oferta na folie 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15259. Wykonywanie naprawy okresowej, głównej P5 lokomotywy spalinowej typu 401Da nr 309 Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2019-05-10 2019-05-31 śląskie
15260. Oferta na wiertła 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15261. Oferta na tulejki redukcyjne 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15262. Oferta na pogłębiacze 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15263. Modernizacja stropu pieca gazowego 2019-05-10 2019-05-20 śląskie
15264. Oferta na korpus wiertła 2019-05-10 2019-05-21 dolnośląskie
15265. Remont torów 324 i 326 na długości łącznie 120 m. 2019-05-10 2019-05-24 pomorskie
15266. Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym (Magazyn Nr 10), zlokalizowanym na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie. 2019-05-10 2019-05-27 świętokrzyskie
15267. Usługa sprzętu ciężkiego na terenie Grupy Azoty Police w 2019 i 2020 roku. 2019-05-10 2019-05-20 Małopolskie
15268. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2019-05-10 2019-06-17 dolnośląskie
15269. Zakup i dostawa rur w gat. P355NL-2 poz. od 1 do 6 - 72 mb 2019-05-10 2019-05-19 lubelskie
15270. DEZ.26.037.2019 - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO, KOMPATYBILNYCH Z APARATURĄ DO METODY MANUALNEJ, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie 2019-05-10 2019-05-27 śląskie
Key
- Current
- Archived