Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Voivodeship Status
15061. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU, TŚM ORAZ NOTEBOOKÓW, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I DRUKAREK 2019-06-07 2019-07-03 dolnośląskie
15062. Wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego do zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Dostosowaniu do wymogów PPoż. Szpitala Uzdrowiskowego Polonia w Kudowie-Zdroju”, działka nr 167/1, Obręb: Stary Zdrój. 2019-06-07 2019-07-03 dolnośląskie
15063. Usługa pn.Opracowanie koncepcji oraz projektu dostosowania układów stanowisk wodorowych Bloków: 1, 2 oraz 3 w Elektrociepłowni Białystok do wymagań ATEX ( nasz znak OZ-BA.U.84.2019) 2019-06-07 2019-06-25 podlaskie
15064. Wykonanie rolek górnych i dolnych prostownicy I 155 według rysunków technicznych. 2019-06-07 2019-06-26 śląskie
15065. Zakup i dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego 90 sztuk 2019-06-07 2019-06-25 lubelskie
15066. Nadzór inwestorski nad robotami pn.: Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko 2019-06-07 2019-07-11 opolskie
15067. Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze NP/321/20/2019 2019-06-07 2019-06-25 dolnośląskie
15068. Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją”, w zakresie „Utworzenia Dziennego Domu „Senior+” przy ul. 2019-06-07 2019-07-15 dolnośląskie
15069. Zakup i dostawa nowego wózka widłowego z silnikiem spalinowym. 2019-06-07 2019-06-21 świętokrzyskie
15070. Zegar sterujący AM396447 2019-06-07 2019-06-21 śląskie
15071. Wyposażenie warsztatów: narzędzia, narzędzia pneumatyczne, pomoce narzędziowe, osprzęt spawalniczy, urządzenia warsztatowe i części zamienne do nich (51 poz.) 2019-06-06 (updated: 2019-06-06) 2019-06-24 dolnośląskie
15072. Dostawa urządzenia do nanoszenia powłok metodami PECVD i PVD; urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD 2019-06-06 2019-07-12 świętokrzyskie
15073. Trawienie chemiczne plyt wymienników ciepła GEA [2 szt.] oraz Alfa Laval [2 szt.], termin 2 poł. września 2019 2019-06-06 2019-06-21 śląskie
15074. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-07-10 dolnośląskie
15075. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-07-10 dolnośląskie
15076. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-06-28 dolnośląskie
15077. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-06-28 dolnośląskie
15078. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-06-28 dolnośląskie
15079. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-07-10 dolnośląskie
15080. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-07-10 dolnośląskie
15081. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 2019-07-10 dolnośląskie
15082. Umowa ramowa na dostawy materiałów uszczelniających marki Teadit 2019-06-06 2019-06-24 zachodniopomorskie
15083. Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze NP/321/22/2019 2019-06-06 2019-06-28 dolnośląskie
15084. Projekt nr 250006001/EC1/19 pt. „Modernizacja konstrukcji stalowej węzła absorpcji W-200- zabudowa wciągników ręcznych nad pompami P-202A/B i P-210A/B oraz filtrami F-715A/B - etap 2” - branża mechaniczna. 2019-06-06 2019-06-28 lubelskie
15085. 107/TI/PO/W3/2019 - "Budowa przyłącza wody pitnej dla potrzeb kotłowni Wydziału 3 "Mysłowice" 2019-06-06 2019-08-07 śląskie
15086. Waga licząca dwuzakresowa AGAT L FAWAG 2019-06-06 2019-06-21 świętokrzyskie
15087. Zaprojektowanie, budowa, wykonanie i uruchomienie portalu Grupy Kapitałowej Cognor 2019-06-06 2019-06-28 śląskie
15088. Wymuszalnik trójfazowy 2019-06-06 2019-06-21 Śląskie
15089. 108/TI/ZO/W1/2019 - Modernizacja kotła WR 25 w kotłowni Wydziału 1 "Kazimierz" w Sosnowcu - zakup i dostawa przepustnic 2019-06-06 2019-07-08 śląskie
15090. Przetarg 124/P/2019 Remont rurociągu azotu 0,45 MPa na estakadzie ciąg X - długość remontowanego odcinka rurociągu ok. 230 mb 2019-06-06 2019-06-25 małopolskie
Key
- Current
- Archived