Item Name of the announcement Date of publication Expiration date Voivodeship Status
91. Wyniki aukcji A/DZ/12088/431 na dostawę kabli SN dla PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy 2012-06-22 mazowieckie
92. Wynik aukcji A/DZ/12088/241 na dostawę opraw firmy Krulen 2012-02-16 mazowieckie
93. Zakup dwuteownika HEB 2012-02-10 mazowieckie
94. Licytacja elektroniczna - Dostawy papieru do urządzeń biurowych od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r. 2011-11-03 mazowieckie
95. Aukcja A/DZ/12087/166 z dnia 28.09.2011 r. 2011-09-30 mazowieckie
96. Licytacja elektroniczna - dostawy przekładników 2011-09-09 mazowieckie
Key
- Current
- Archived