Item Name of the announcement Date of publication Expiration date Voivodeship Status
61. Wyniki aukcji A/DZ/48456/1048 na dostawę Rur ochronnych do EZSZ Strażów 2013-04-10 mazowieckie
62. Wyniki aukcji A/DZ/48456/102 na dostawę elementów układu pomiarowego do Strażowa i Krakowa 2013-04-02 mazowieckie
63. unieważnienie aukcji nr A/DZ/48456/1013 2013-03-25 mazowieckie
64. A/DZ/48430/982 2013-03-22 mazowieckie
65. A/DZ/48430/963 2013-03-22 mazowieckie
66. Aukcja A/DZ/48458/1005 2013-03-22 mazowieckie
67. Wyniki aukcji A/DZ/48456/973 na dostawę wkładek WBGNp 2013-03-21 mazowieckie
68. Wyniki aukcji A/DZ/48456/972 na dostawę wkładek WBTI 2013-03-21 mazowieckie
69. Wyniki aukcji A/DZ/48456/971 na dostawę wkładek WBP 2013-03-21 mazowieckie
70. unieważnienie aukcji nr A/DZ/48456/986 2013-03-21 mazowieckie
71. wynik aukcji elektronicznej A/DZ/48400/970 2013-03-15 mazowieckie
72. wynik aukcji nr A/DZ/48408/962 - EZ Górnośląski 2013-03-14 mazowieckie
73. wynik aukcji nr A/DZ/48408/928 - EZ Górnośląski 2013-03-14 mazowieckie
74. wynik aukcji A/DZ/48408/880 na dostawę olejów silnikowych dla EZ Katowice. 2013-02-22 mazowieckie
75. wynik aukcji A/DZ/48408/883 na dostawę filtrów dla EZ Katowice 2013-02-22 mazowieckie
76. wynik aukcji A/DZ/48408/887 na dostawę farb ftalowych 2013-02-22 mazowieckie
77. Wyniki aukcji A/DZ/48456/885 na dostawę rur głowic i osprzętu LSN do Krakowa 2013-02-20 mazowieckie
78. Wynik postępowania pn. "zakup urządzeń Fortigate oraz odnowienie wsparcia i serwisu gwarancyjnego dla posiadanego sprzętu Fortinet". 2013-02-15 mazowieckie
79. Wyniki aukcji A/DZ/48456/852 na dostawę materiałów elektrycznych do EZSZ Kraków 2013-02-11 mazowieckie
80. Wyniki aukcji A/DZ/48456/852 na dostawę zestawów ZPP do Strażowa 2013-02-11 mazowieckie
81. Wyniki aukcji A/DZ/48456/839 na złącz ZK-2 2013-02-05 mazowieckie
82. Wyniki aukcji A/DZ/48456/838 na dostawę kabla YAKXS 4 x120 i taśmy oznacznikowej 2013-02-05 mazowieckie
83. Wyniki aukcji A/DZ/48456/830 na dostawę źródeł swiatła do Strażowa 2013-02-05 mazowieckie
84. Wyniki akukcji A/DZ/12088/811 na dostawę stacji Trafo do Dębicy 2013-01-31 mazowieckie
85. Powiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie nr 9 (dla TK TELEKOM) w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych w 2013 r. 2013-01-23 mazowieckie
86. Wyniki aukcji A/DZ/48456/772 na dostawę taśm firmy 3M 2013-01-23 mazowieckie
87. Powiadomienie o wyborze wykonawcy na zadania nr 1-7 (dla PKP Cargo) w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych w 2013 r. 2013-01-07 mazowieckie
88. Wyniki aukcji nr A/DZ/48456/752 2012-12-19 mazowieckie
89. Powiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie nr 8 (dla PKP Energetyka) w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych w 2013 r. 2012-12-19 mazowieckie
90. Wyniki aukcji A/DZ/48456/719 na dostawę materiałów elektrycznych na modernizację linii kolejowej E-30 2012-11-29 mazowieckie
Key
- Current
- Archived