Item Name of the announcement Date of publication Expiration date Voivodeship Status
31. unieważnienie aukcji A/DZ/12093/1654 z dnia 25.09.2013 2013-09-26 mazowieckie
32. EUEZ6 dostawa żerdzi wirowanych, ustojów, wysięgników i bednarki do EZSZ Batowice 2013-08-21 mazowieckie
33. EOR 2013-07-19 mazowieckie
34. Unieważnienie 2013-07-18 mazowieckie
35. unieważnienie aukcji A/DZ/12093/1122 2013-04-30 mazowieckie
36. Anulowanie aukcji nr A/DZ/48458 2013-04-24 mazowieckie
37. unieważnienie aukcji nr A/DZ/48456/1087 2013-04-22 mazowieckie
38. Wyniki aukcji A/DZ/48456/1008 na dostawę Tablic ostrzegawczych nr kat2210-1, 2220-1, 2310-1 2013-04-10 mazowieckie
39. Wyniki aukcji A/DZ/48456/1010 na dostawę znaku drogowego G-2 2013-04-10 mazowieckie
40. Wyniki aukcji A/DZ/48456/1009 na dostawę Tablic ostrzegawczych nr kat 2230-2 2013-04-10 mazowieckie
41. Wyniki aukcji A/DZ/48456/1025 na dostawę Rębaka do gałęzi Honda GTS 1300 do Nowego Sącza 2013-04-10 mazowieckie
42. Wyniki aukcji A/DZ/48456/1048 na dostawę Rur ochronnych do EZSZ Strażów 2013-04-10 mazowieckie
43. Wyniki aukcji A/DZ/48456/102 na dostawę elementów układu pomiarowego do Strażowa i Krakowa 2013-04-02 mazowieckie
44. unieważnienie aukcji nr A/DZ/48456/1013 2013-03-25 mazowieckie
45. A/DZ/48430/982 2013-03-22 mazowieckie
46. A/DZ/48430/963 2013-03-22 mazowieckie
47. Aukcja A/DZ/48458/1005 2013-03-22 mazowieckie
48. Wyniki aukcji A/DZ/48456/973 na dostawę wkładek WBGNp 2013-03-21 mazowieckie
49. Wyniki aukcji A/DZ/48456/972 na dostawę wkładek WBTI 2013-03-21 mazowieckie
50. Wyniki aukcji A/DZ/48456/971 na dostawę wkładek WBP 2013-03-21 mazowieckie
51. unieważnienie aukcji nr A/DZ/48456/986 2013-03-21 mazowieckie
52. wynik aukcji elektronicznej A/DZ/48400/970 2013-03-15 mazowieckie
53. wynik aukcji nr A/DZ/48408/962 - EZ Górnośląski 2013-03-14 mazowieckie
54. wynik aukcji nr A/DZ/48408/928 - EZ Górnośląski 2013-03-14 mazowieckie
55. wynik aukcji A/DZ/48408/880 na dostawę olejów silnikowych dla EZ Katowice. 2013-02-22 mazowieckie
56. wynik aukcji A/DZ/48408/883 na dostawę filtrów dla EZ Katowice 2013-02-22 mazowieckie
57. wynik aukcji A/DZ/48408/887 na dostawę farb ftalowych 2013-02-22 mazowieckie
58. Wyniki aukcji A/DZ/48456/885 na dostawę rur głowic i osprzętu LSN do Krakowa 2013-02-20 mazowieckie
59. Wynik postępowania pn. "zakup urządzeń Fortigate oraz odnowienie wsparcia i serwisu gwarancyjnego dla posiadanego sprzętu Fortinet". 2013-02-15 mazowieckie
60. Wyniki aukcji A/DZ/48456/852 na dostawę materiałów elektrycznych do EZSZ Kraków 2013-02-11 mazowieckie
Key
- Current
- Archived