Item Name of the auction Date of publication Deadline for application Auction commencement date Voivodeship Status
511. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK ścianka 5 i 6 mm 2020-08-03 09:10 2020-08-03 11:50 2020-08-03 12:00 śląskie
512. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK ścianka 3 i 4 mm 2020-08-03 09:04 2020-08-03 11:50 2020-08-03 12:00 śląskie
513. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WR 2020-08-03 08:57 2020-08-03 11:50 2020-08-03 12:00 śląskie
514. Sprzedaż kształtowników wielkogabarytowych z atestem 2.2 2020-08-03 08:54 2020-08-03 11:50 2020-08-03 12:00 śląskie
515. 022/INW/WRP/20 Najem kombajnu chodnikowego do pobierki spągu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2020-08-03 07:14 2020-08-10 23:59 2020-08-17 12:30 śląskie
516. 483/A/WRP/20 szpada górnicza ozdobna 2020-07-31 13:51 2020-08-05 23:59 2020-08-11 10:00 śląskie
517. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
518. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
519. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
520. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
521. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
522. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
523. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
524. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
525. 473/A/WRP/20 Sorty mundurowe górnicze 2020-07-31 13:17 2020-07-29 23:59 2020-08-04 09:00 śląskie
526. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu zużyta odzież robocza, kod odpadu 15 02 03 (Koksownia Przyjaźń ZGP/54/20) 2020-07-31 13:13 2020-08-06 11:00 2020-08-06 12:00 śląskie
527. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadu gumowego, kod odpadu 07 02 99 (Koksownia Przyjaźń ZGP/52/20) 2020-07-31 13:11 2020-08-07 10:00 2020-08-07 11:00 śląskie
528. 033/INW/WRP/20 Usługi serwisowe oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń eksploatowanych dla potrzeb klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”. 2020-07-31 08:47 2020-08-07 23:59 2020-08-14 13:00 śląskie
529. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK ścianka 5 i 6 mm 2020-07-31 08:46 2020-07-31 11:50 2020-07-31 12:00 śląskie
530. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK ścianka 3 i 4 mm 2020-07-31 08:41 2020-07-31 11:50 2020-07-31 12:00 śląskie
531. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WR 2020-07-31 08:36 2020-07-31 11:50 2020-07-31 12:00 śląskie
532. Sprzedaż kształtowników wielkogabarytowych z atestem 2.2 2020-07-31 08:32 2020-07-31 11:50 2020-07-31 12:00 śląskie
533. 028/INW/WRP/20 - Drążenie chodnika wentylacyjnego F-H pokł. 408/2 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-07-30 13:47 2020-08-06 23:59 2020-08-13 10:00 śląskie
534. Transport Otma Italia 2020-07-30 12:36 2020-08-03 12:25 2020-08-03 12:30 dolnośląskie
535. Sprzedaż odzieży zgodnie z załącznikiem nr 1 (Koksownia PRZYJAŹŃ ZGP/56/20) 2020-07-30 06:14 2020-08-06 10:15 2020-08-06 11:00 śląskie
536. 468/A/WRP/20 Szczeliwa i sznur uszczelniający Chesterton Mill Pack. 2020-07-29 13:14 2020-07-27 23:59 2020-08-04 11:00 śląskie
537. 472/A/WRP/20 Elementy i części wiertnic 2020-07-29 11:26 2020-07-27 23:59 2020-07-31 11:00 śląskie
538. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK ścianka 5 i 6 mm 2020-07-29 09:15 2020-07-29 11:50 2020-07-29 12:00 śląskie
539. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK ścianka 3 i 4 mm 2020-07-29 09:13 2020-07-29 11:50 2020-07-29 12:00 śląskie
540. Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WR 2020-07-29 09:11 2020-07-29 11:50 2020-07-29 12:00 śląskie
Key
- Current
- Archived