Logintrade S.A.
Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Update date Voivodeship Status
23161. Świadczenie usług polegających na całodobowej obsłudze, konserwacji i bieżącym utrzymaniu w ruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz źródełka. 2018-12-05 2021-09-29 2018-12-05 13:18:46 dolnośląskie
23162. 2019r_CAOLIN_RFQ_export_import 2018-11-23 2021-10-26 2018-11-23 11:46:48 łódzkie
23163. Generalne Wykonawstwo robót dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie zespołu sanatoryjno – uzdrowiskowego ARGENTYT" 2018-11-16 2021-09-29 2018-11-16 10:29:55 dolnośląskie
23164. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w obiektach oddziału Kudowa Zdrój 2018-10-18 (updated: 2018-11-02) 2021-09-29 2018-11-02 12:38:25 dolnośląskie
23165. Wykonanie bezprzewodowego systemu przyzywowego w obiekcie ZDROWIE, w Polanicy-Zdroju. 2018-10-26 2021-09-29 2018-10-26 09:00:13 dolnośląskie
23166. „Termomodernizacja dachu obiektu Koga w Kudowie Zdrój” 2018-09-25 (updated: 2018-10-15) 2021-09-29 2018-10-15 09:41:25 dolnośląskie
23167. Buty rybackie - WODERY 2018-09-24 (updated: 2018-09-27) 2021-09-22 2018-09-27 10:12:18 śląskie
23168. Odzież dla ZSP - wkładki specjalne gumowe 2018-09-24 2021-09-22 2018-09-24 12:35:08 śląskie
23169. Refor Max G 117 (ilość 3 tony) oraz kule inertne (ceramiczne) CS-346, 2 cale (ilość 1 tona) 2018-09-24 2021-09-22 2018-09-24 10:04:27 śląskie
23170. „Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Hydroterapii znajdujące się w kompleksie Zakładu Przyrodoleczniczego Gryf na terenie Uzdrowiska Połczyn w Połczynie Zdroju” 2018-09-20 2021-10-20 2018-09-20 15:55:49 dolnośląskie
23171. „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 70/16 i 70/17 obręb Dąbki, Gmina Darłowo” 2018-08-29 (updated: 2018-09-12) 2021-10-20 2018-09-12 14:40:23 dolnośląskie
23172. Usługa wykonania przewiertów sterowanych wraz z ułożeniem rur fi 160 na terenie ZAP, 3x(3 rury fi 160) -16 m, 3x(3 rury fi 160) - 9 m. 2018-08-30 (updated: 2018-08-30) 2021-11-04 2018-08-30 08:12:19 lubelskie
23173. Wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego do zamierzenia Inwestycyjnego polegającego na: „Modernizacji budynków pod Nową Linię Produkcyjną w Rozlewni Wód Mineralnych Nr 1 w Polanicy-Zdroju” 2018-08-27 2021-10-20 2018-08-27 15:58:22 dolnośląskie
23174. „Wykonanie klimatyzacji pięter 3 i 4 w Szpitalu Uzdrowiskowym Zdrowie w Polanicy Zdroju ” 2018-08-24 2021-10-20 2018-08-24 12:12:53 dolnośląskie
23175. Tablice informacyjne 2018-08-01 2021-09-22 2018-08-01 07:49:57 śląskie
23176. „Termomodernizacji tarasu Teatru Zdrojowego w budynku Szpitala Uzdrowiskowego Polonia w Kudowie-Zdroju” 2018-07-18 2021-10-20 2018-07-18 20:58:58 dolnośląskie
23177. „Wykonanie robót budowlanych związanych z Termomodernizacją dachu obiektu Jan Kazimierz Pawilon A w Dusznikach-Zdroju” 2018-06-04 (updated: 2018-06-26) 2021-10-20 2018-06-26 15:14:07 dolnośląskie
23178. Cement wysokoglinowy 2018-06-22 2021-09-22 2018-06-22 13:25:08 śląskie
23179. Usługa wykonania ręcznych wykopów ziemnych 2018-05-10 (updated: 2018-05-16) 2021-11-04 2018-05-16 07:10:38 lubelskie
23180. Wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla Inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika pomiędzy budynkami Mała Pieniawa oraz Wielka Pieniawa" 2018-05-10 2021-10-20 2018-05-10 16:11:59 dolnośląskie
23181. „Zwiększenie mocy energetycznej Rozlewni Wód Mineralnych Nr 3 w Jeleniowie” 2018-04-30 2021-10-20 2018-04-30 14:16:23 dolnośląskie
23182. Odzież, osprzęt dla ZSP oraz SNiRG 2018-04-09 (updated: 2018-04-19) 2021-09-22 2018-04-19 14:11:31 śląskie
23183. Odzież dla ZSP 2018-04-05 (updated: 2018-04-19) 2021-09-22 2018-04-19 14:10:42 śląskie
23184. Rękawice wydawane poprzez przemysłowe automaty wydające wraz z kompleksową usługą monitorowania i uzupełniania produktów w automatach 2018-04-13 (updated: 2018-04-18) 2021-09-22 2018-04-18 11:16:29 śląskie
23185. Dostawa i montaż malarni wraz z dokumentacją 2018-03-20 2021-11-04 2018-03-20 12:13:44 lubelskie
23186. Usługa wykonania obróbek styku podstaw dachowych z połacią dachową - membrana PCV szer. 50 cm- 44mb 2018-03-15 2021-11-04 2018-04-09 09:40:02 lubelskie
23187. Usługa wynajmu transportu ciężkiego do przewozu maszyn, elementów konstrukcji i urządzeń- umowa ramowa 2018-02-28 2021-11-04 2018-03-27 07:24:28 lubelskie
23188. 27.12.2017 2017-12-27 2021-10-01 2017-12-27 10:40:48 kujawsko-pomorskie
23189. 22.12.2017 transformator 2017-12-22 2021-10-01 2017-12-28 09:41:16 kujawsko-pomorskie
23190. 2017-12-13 Hirschmann 2017-12-13 2021-10-01 2017-12-13 13:30:11 kujawsko-pomorskie
Key
- Current
- Archived