Enquiry creation date: 2020-03-26

Dalkia Polska Energia S.A.

Ścigały 14

40-205 Katowice

Tax Identification Number: 9541863415

Purchaser:

Agnieszka ...

Kontakt merytoryczny:

Adam ...

Kontakt merytoryczny:

Patrycja ...

Kontakt merytoryczny:

Agnieszka ...

Enquiry No. Z455/298512/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Witam,

Sprostowanie do SIWZ :

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

Enquiry contents:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie Przetargu Otwartego nr 26/TI/PO/P1-P14/AP/2020

Dostawa węzłów kompaktowych”

ZAKRES PRAC:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

Wykaz dokumentów technicznych :

Zestawienie urządzeń dla poszczególnych wielkości modułów węzłów cieplnych.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Formularz ofertowy - wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ

2. Wykaz doświadczenia - wg wzoru w załączniku nr 3 do SIWZ

3. Formularz cenowy– wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ

4. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej- wg wzoru w załączniku nr 7 do SIWZ

5. Akceptacji projektu umowy- wg wzoru w załączniku nr 1 do SIWZ

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

Agnieszka Potoniec, Dział Zakupów DPE S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14,

tel. (32) 603 57 24, 722 033 706

e-mail: agnieszka.potoniec@dalkia.com

Adam Cwienk, Dział Zakupów DPE S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14,

tel. (32) 603 57 22, 722 033 708

e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Patrycja Molo, Dział Zakupów DPE S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14,

tel. (32) 603 57 17, 722 690 626

e-mail: patrycja.molo@dalkia.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. "Dostawa węzłów kompaktowych” 1 services Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "26/TI/PO/P1-P14/AP/2020 - "Dostawa węzłów kompaktowych”"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.