Enquiry creation date: 2020-03-26

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z259/203502

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę rury kwasoodpornnej - 1 szt.


Informacje dodatkowe:

Rura TC 2 Ø219,1 x 12,5 D3 T3 - 12m:

Materiał: 1.4541

Nr Normy Mat.: PN-EN 10216-5

Nr Normy Wym.: PN-EN ISO 1127

Dokument kontroli wg PN-EN 10204: 3.1Uwaga:

  1.   Brak zgody na dostawę elementów w odcinkach podzielonych.
  2.    Grupa Azoty ZAK S.A. dopuszcza składanie ofert na elementy wykonane wyłącznie przez producentów z krajów UE.


Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Agnieszka Książkiewicz – kontakt: poprzez platformę Logintrade


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu).

• warunki gwarancji.

• czas realizacji zamówienia

• termin płatności - preferowany 60 dni.

- Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznejPo weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.


Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu ostatecznej oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.


Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Rura TC 2 Ø219,1 x 12,5 D3 T3 - 12 metrów 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Dostawa i zakup rury kwasoodpornej 12m - 1 szt. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...