Enquiry creation date: 2020-03-18

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z664/198570

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakup i dostawa oprawa oświetleniowa typ EMLB EX/27/S 10szt. - zgodnie z BOR14/963/2020
Załączniki Nr 3A; Scan5680 (SIWZ); 

oferta powinna zawierać załączniki PDF z warunkami technicznymi i handlowymi w których powinny byc określone:

- warunki płatności
- bazę dostawy
- termin realizacji

- potwierdzenie warunków technicznych wykonania i odbioru zgodnie z zapytaniem ofertowym

- karty katalogowe oferowanych wyrobów

oferty bez załączników warunków handlowych i technicznych nie będą rozpatrywane

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Oprawa oświetleniowa typ EMLB EX/27/S 10 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa oprawa oświetleniowa typ EMLB EX/27/S 10szt. - zgodnie z BOR14/963/2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...