Enquiry creation date: 2020-03-18

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

Tax Identification Number: 1181234296

Purchaser:

Izabela ...

Enquiry No. H/W20/03/0080

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Witam,

Proszę o przesłanie oferty cenowej na :

-Kieł tokarski stały - Morse 3 (DG3)- 10 szt

Wszystkie oferty proszę o składanie na platformie zakupowej

Decyzją Zarządu Cognor SA od nowego roku terminem płatności minimalnym obowiązującym u nas w firmie jest termin płatności 60 dni. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu płatności w ofercie do 60 dni.

Jeśli nie uda się Państwu wydłużyć nam terminu płatności do 60 dni puszczenie zamówienia do Państwa może być utrudnione.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kieł tokarski stały - Morse 3 (DG3) 10 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Firma zastrzega sobie prawo:

 

I.                  nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

II.                unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

III.              zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

IV.               zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

V.                zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.  

 

The Company reserves the right:

 

I  not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.


Decyzją Zarządu Cognor SA od nowego roku terminem płatności minimalnym obowiązującym u nas w firmie jest termin płatności 60 dni. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu płatności w ofercie do 60 dni.

Jeśli nie uda się Państwu wydłużyć nam terminu płatności do 60 dni puszczenie zamówienia do Państwa może być utrudnione.

 

Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 20%
  2. Delivery date - 10%
  3. Terms of payment - 10%
  4. Price - 60%

Questions to the inquiry "Kieł tokarski stały - Morse 3 (DG3)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...