Enquiry creation date: 2020-03-18

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z81/198699

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówieniajest dostawapierścieni tłokowych ubogo smarowanych od I do IV stopnia kompresora Esslingen D4y zgodnie z listą elementów stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

Materiał: I-III stopień

Wykonanie pierścieni z materiału polymerowego o parametrach pracy:

Twardość (Shore „D”) – 80-85

Współczynnik rozszerzalności w cieplnej – 40x10/-6

Wytrzymałość na rozciąganie w 20°C – 35MPa

Wydłużenie w 20°C (%) – 1-2

Sugerowana średnia temperatura – limit (Ts+Td) 2-200°C

Materiał: IV stopień

Wykonanie pierścieni z materiału polymerowego o parametrach pracy:

Twardość (Shore „D”) – 85-90

Współczynnik rozszerzalności cieplnej – 40x10/-6

Wytrzymałość na rozciąganie w 20°C – 7MPa

Wydłużenie w 20°C (%) – 2-3

Sugerowana średnia temperatura – limit (Ts+Td)/2 - 200°C

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Dostawa zestawu pierścieni tłokowych kompresora Esslingen D4y nr 1 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Dostawa zestawu pierścieni tłokowych kompresora Esslingen D4y nr 1"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...