Enquiry creation date: 2020-03-18

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Michałki 25

80-716 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832641717

Enquiry No. SRM/197966

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-716 przy ul. Michałki 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000135118, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN, REGON 1919139022, NIP 583-26-41-717, BDO:000008501
zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę :

"Regeneracja sprężarek V2.15.8A – szt.2

Szczegółowy zakres robót :

  1. Weryfikacja stanu sprężarek obejmująca demontaż , wstępne oczyszczenie.

  2. Regeneracja w zakresie podstawowym – z uwzględnieniem kosztów robocizny , uszczelnień , wymiany pierścieni tłokowych , panewek i tulejek główki korbowodu obejmująca koszty wysyłki powrotnej do LK.

    Uwaga : Kwota regeneracji podstawowej powinna obejmować także koszt weryfikacji .


1) Oferent ma możliwość złożyć ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.Net.

2) Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego Zapytania Ofertowego, terminem oraz warunkami w/w.

3) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Przedmiotu Zamówienia w formie przesłanych zapytań na Platformie Zakupowej.

4) W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Markiem Sztybrem 50 50 50 209.

5) Kryteria formalne oferty:

Minimalny okres gwarancji:6 miesięcy

Po weryfikacji i regeneracji w zakresie podstawowym -w przypadku stwierdzenia konieczności napraw nieujętych

w w/w- Kontrahent ma obowiązek poinformowania o kosztach regeneracji w postaci protokołu weryfikacyjnego;

Wszelkie koszty wynikające z koniecznych do przeprowadzenia napraw sprężarek bezwzględnie muszą być zaakceptowane przez Usługodawcę .Termin realizacji do 30/04/2020.


Z uszanowaniem
Suwińska Monika

Tel.: 513-450-073


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Weryfikacja z uwzględnieniem demontażu i wstępnego oczyszczenia sprężarek 1 services Read
2. Regeneracja sprężarek w zakresie podstawowym (z uwzględnieniem kosztu robocizny , uszczelnień , wymiany pierścieni tłokowych, panewek i tulejek główki korbowodu wraz z transportem powrotnym) 1 services Read

Questions to the inquiry "Regeneracja sprężarki V2.15.8A 2 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...