Enquiry creation date: 2020-03-18

ORLEN S.A.

Chemików 7

09-411 Płock

Tax Identification Number: 7740001454

BDO: 000007103

www.orlen.pl

Enquiry No. Z267/108427

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.

Przedmiotem zapytania są śruby calowe z nakrętkami w kompletach skręconych ASTM A193 B7 + A194 2H oraz osobno nakrętki wysokie A194 Gr. 4 - rozmiary wg opisu w tabeli.

W ofercie handlowej powinny znaleźć się następujące informacje:

- ceny netto w PLN, zawierające wszystkie koszty dodatkowe jak :dostawa do Grupy LOTOS S.A., atesty 2.2.
- należy dołączyć również załącznik własny PDF z ofertą techniczno-handlową - warunek konieczny.

W ofercie merytorycznej powinny znaleźć się następujące informacje:

- termin dostawy - max. 2 tygodnie,
- potwierdzenie zgodności z zapytaniem bądź wskazanie odstępstw,
- wymagana ważność oferty: 30 dni.

Ponadto oferta musi zawierać numer rachunku bankowego Dostawcy wraz z poniższym oświadczeniem:
Dostawca oświadcza, że wymieniony numer rachunku bankowego:
a. jest zawarty w wykazie o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b. jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ewentualne pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem, prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Niespełnienie warunków zapytania może być przyczyną odrzucenia oferty.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A.http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia


Katarzyna Janukowicz-Tysiąc
Dział Zakupu Materiałów


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ŚRUBA + 2 NAKRĘTKI 5/8"X80 B7+2H 300 pcs Read
2. ŚRUBA + 2 NAKRĘTKI 1 1/4"X180 B7+2H 1000 pcs Read
3. NAKRĘTKA WYSOKA 1 1/2" A194 4 100 pcs Read

Questions to the inquiry "108848631, - ŚRUBY I NAKRĘTKI"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...