Enquiry creation date: 2020-03-09

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z67/198019

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, ze jest zainteresowana zakupem:
Tektury falistej 2TB o szerokości 100-105 cm, gramaturze min 180 g/m2, nawinięta na bele po 100 - 150 m2 w ilości 80 bel tj. ok 12.600 m2.
Informujemy, ze wybór Dostawcy będzie postepowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:
1. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej zawierając: cenę w PLN/, m2, termin dostawy , termin płatności (sugerowany termin płatności: 60 dni) oraz warunki dostawy wg INCOTERMS 2010. Szczegółowych informacji na temat specyfikacji udziela Ryszard Szarzynski, tel. 77 481 3259, email:ryszard.szarzynski@grupaazoty.com ,
2. W drugim etapie z Oferentami spełniającymi wymagania w zapytaniu ofertowym przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna poprzez platformę zakupowa, której przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert.
3. Aukcje planujemy w dniu 13.03.2020 r około godziny 12,00.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.
6. Postepowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów.
Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.
8. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kedzierzyn S.A. z siedziba w Kędzierzynie-Kozlu, 47-220, ulica Mostowa, 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.
9. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postepowaniu.
Zapraszamy do złożenia oferty handlowej do dnia 13.03.2020r do godziny 10,00
Z poważaniem,
Ryszard Szarzynski tel; +48 77 481 3259, +48 695 380 883, email: ryszard.szarzynski@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Tektura falista 2TB 12600 M2 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa tektury falistej 2TB w ilosci 12.600 m2 do 20.03.2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...