Enquiry creation date: 2020-02-14

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Głogowska 131/133

60-244 Poznań

Tax Identification Number: 7770005132

Enquiry No. Z9/355620/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:
Przedmiot zamówienia: Dostawa nowych filtrów, wymiana, utylizacja starych filtrów kabiny lakierniczej dużej i małej
Cena zawiera jednorazową dostawę wszystkich wyspecyfikowanych poniżej filtrów, wymianę wszystkich filtrów, utylizację wszystkich wymienionych filtrów
Termin realizacji zlecenia : 21 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego
Termin płatności : 21 dni
Wykonawca jest wytwórcą odpadów
Oferowane filtry kieszeniowe muszą spełniać zamieszczone poniżej wymagania central firmy VBW
Potwierdzeniem wykonania zlecenia dostawy, wymiany, utylizacji filtrów będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonania usługi. Protokół może zostać przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia dopiero po usunięciu z zajezdni wymienionych przez Wykonawcę filtrów linii napraw lakierniczych i przyjęciu ich do utylizacji przez uprawnionego odbiorcę. Podpisany przez Zamawiającego protokół jest podstawą do wystawienia przez dostawcę faktury dotyczącej realizacji zlecenia
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zostanie poinformowany o zagrożeniach związanych z wykonaniem prac na ternie zajezdni
Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem I staraniem wszelki sprzęt niezbędny do realizacji zlecenia w szczególności środki do tymczasowej pracy na wysokości
Zamawiający zastrzega sobie możliwość szczegółowej kontroli dostarczonych filtrów w każdym momencie realizacji zlecenia. W przypadku zakwestionowania ich jakości w stosunku do wymagań Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest je wymienić na spełniające wymagania Zamawiającego
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowo termin i czas wykonania zlecenia. Realizacja zlecenia nie może powodować utrudnień w pracy zajezdni. Wykonawca może realizować zlecenie wyłącznie w dni robocze w godzinach 7-15
Typy i ilości poszczególnych filtrów podlegających wymianie
Kabina lakiernicza duża
Typ centrali VBW


BS-8BIS(50)-L
8
Typ filtra Ilość filtrów na centralę Ilość central Ilość filtrów podlegających wymianie [szt]
FK-592x592x500-F5 6 8 48
FK-490x592x500-F5 2 8 16
FK-592x287x500-F5 3 8 24
FK-490x287x500-F5 1 8 8
Filtr podłogowy kabiny lakierniczej dużej

Powierzchnia filtra podlegającego wymianie [m2]
3” 1m x 20m 300g/m2 (20m2)

100
Kabina lakiernicza mała
Typ centrali VBW Ilość filtrów na centralę Ilość central Ilość filtrów podlegających wymianie [szt]
BS-7BIS(50)-P
1
FK-592x592x500-F5 6 1 6
Typ centrali VBW Ilość filtrów na centralę Ilość central Ilość filtrów podlegających wymianie [szt]
BS-8(50)-P
1
FK-592x592x500-F5 6 1 6
FK-592x287x500-F5 3 1 3
Filtr podłogowy kabiny lakierniczej małej

Powierzchnia filtra podlegającego wymianie [m2]
3” 0,75m x 20m 300g/m2 (15m2)

20
Filtr sufitowy

Powierzchnia filtra podlegającego wymianie [m2]
600g/m2

6,8
Dane techniczne filtrów kieszeniowych wymaganych do central VBW zastosowanych w linii napraw lakierniczych F&F Canada 


Klasa filtracji F5 (EU5)

Gramatura [g/m2] 78

Grubość włókniny [mm] 0,9

Skuteczność filtracji [Em%] 55-60%

Odporność na temperaturę [oC] 80

Początkowy opór ciśnienia [Pa] 50

Końcowy opór ciśnienia [Pa] 300

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wymiana filtrów kabin linii napraw lakierniczych 1 services Read

Questions to the inquiry "Wymiana filtrów kabin lakierniczych linii napraw lakierniczych firmy F&F Canada"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...