Enquiry creation date: 2020-02-14

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z323/217108

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa LOTOS zaprasza Państwa do udziału w zapytaniu.


I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji.
II. Wymagany termin dostawy: do 6 tygodni od otrzymania zamówienia. Dopuszczamy oferty z dłuższym terminem realizacji. Miejsce dostawy: Gdańsk.
III. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
IV. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
VI. W ofercie prosimy podać: 1) cenę (PLN), 2) termin dostawy, 3) warunki płatności, 4) warunki dostawy DAP wg. Incoterms 2010, 5) okres gwarancji jakości (w miesiącach).
VII. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
VIII. Grupa LOTOS wymaga dostawy z rozładunkiem i dostawca ten wymóg winien spełnić w wyznaczonym miejscu na terenie bocznicy kolejowej.
Ogólne Warunki Zamówień i klauzula CSR dostępne na http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Śruba M 24 z nakrętką do mocowań EEP-1A 20 pcs Read
2. Komplet śrub mocujących łoże do mocowań EEP-1A 10 pcs Read
3. Komplet śrub mocujących napęd do mocowań EEP-1A 10 pcs Read
4. Płyty (blachy) dystansowe do mocowań EEP-1A 10 pcs Read

Questions to the inquiry "SRM/192600: Elementy mocowania napędu zwrotnicowego"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...