Enquiry creation date: 2020-02-04

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Głogowska 131/133

60-244 Poznań

Tax Identification Number: 7770005132

Enquiry No. Z240/181069

Enquiry title

Enquiry contents:

MPK Poznań Sp. z o.o. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu otwartego na dostawę wyrobów złącznych i znormalizowanych.

Warunki udziału w przetargu zostały określone w ogłoszeniu na stronie internetowej MPK Poznań pod poniższym adresem:


http://www.mpk.poznan.pl/przetargi/ogloszone/3970-przetarg-na-dostaw-wyrobow-zcznych-i-znormalizowanych

Zapraszamy do składania ofert.

Powyższe ogłoszenie jest jedynie dodatkową informacją o ogłoszonym postępowaniu przetargowym, przed złożeniem oferty należy szczegółowo 
zapoznać się z ogłoszeniem na stronie internetowej MPK Poznań.

Question 1:


Questions to the inquiry " Przetarg na dostawę wyrobów złącznych i znormalizowanych"

Item Question title Date of question Status


Attachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...