Enquiry creation date: 2020-01-14

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z237/248821

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu oleju:

1. Przedmiot zapytania:

-OLEJ CORVUS 68 op. 180 kg - ilość: 2 beczek

-OLEJ SC 22 op. 180 kg, ilość: 5 beczek

-OLEJ CYLITEN 460 N op. 180 kg, ilość: 9 beczek


Oleje produkcji LOTOS Oil.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zamienniki i inne wielkości opakowań.

Zakup w trybie zawieszonej akcyzy (ze składu na skład).

Do oferty wymagane jest załączenie aktualnych kart charakterystyki.


2. Terminy realizacji przedmiotu zapytania:

- termin rozpoczęcia: 14.01.2020

- termin zakończenia: 16.01.2020, godz. 12:00

3. Warunki dostawy: DAP Grupa LOTOS S.A., zgodnie z Incoterms 2010,

Miejsce dostawy: Magazyn chemiczny, wjazd od ul. Sztutowskiej bramą nr 3

Termin dostawy: Styczeń 2020

4. Forma i treść oferty:

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade do dnia 15.01.2020 do godz. 15.00

Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania po zakończeniu terminu zadawania pytań.

Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.

5. Termin składania ofert: 16.01.2020, do godz. 12:00

6. Oferent, bez konsekwencji prawnych może modyfikować lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem przekazania pisemnej prośby przed ostateczną datą składania ofert. Oferent, po wycofaniu swojej oferty, ma prawo złożyć nową, pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed ostateczną datą składania ofert. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków zapytania przed ostateczną datą składania ofert.

7. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części, jak również zmiany zamawianej ilości pozycji określonych w specyfikacji.


Z poważaniem,

Agnieszka Chrzanowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. CORVUS 68 - 180 KG 360 kg Read
2. Olej silnikowy SC 22 900 kg Read
3. CYLITEN 460 N 1620 kg Read

Questions to the inquiry "Oleje"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...