Enquiry creation date: 2020-01-14

SGL GRAPHITE SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.

Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

Tax Identification Number: 7010482429

Enquiry No. Z48/172804

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie prac remontowych i przeglądowych dźwigów towarowo - osobowych według umowy ramowej.

OPIS

1. Wykonywanie w roku 2020 doraźnych przeglądów i konserwacji według stawek za przegląd jednostkowy.

2. Naprawa i usuwanie awarii dźwigów towarowo osobowych według stawek za roboczogodzinę i protokołu powykonawczego.

Urządzenia:

· Dźwig towarowo – osobowy: Nr fab.: 20689/1971; nr rej: 3125001419

· Dźwig towarowo – osobowy: Nr fab.: 20690/1971; nr rej: 3125001420

Ad1:

Przeglądy doraźne i konserwacyjne w zakresie według wymagań UDT oraz według dokumentacji producenta w części mechanicznej i elektrycznej.

Ilości przeglądów i terminy ich przeprowadzenia wynikają z obowiązujących w tym zakresie wymagań prawnych.

Ad2:

W ramach zamówienia należy usuwać awarię dźwigów w dni robocze, dni wolne i święta na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Dyspozytora. Koszt usuwania awarii rozliczany według protokołu powykonawczego na podstawie rzeczywistego, potwierdzonego czasu pracy. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia, a dostarczone przez wykonawcę należy rozliczyć według faktycznego zużycia, na podstawie faktur zakupowych po doliczeniu kosztów w wysokości nie wyższej niż 6%. W przypadku konieczności napraw warsztatowych ich koszt zostanie rozliczony według kalkulacji indywidualnych.


Sprzęt, w tym koszt urządzeń potrzebnych do wykonywanych zadań, koszty pracy na wysokości, koszt sprężonego powietrza wykorzystywanego do czyszczenia, powinny być wliczone w stawkę godzinową. Powstały odpad za wyjątkiem stalowego stanowi własność wykonawcy, który zobowiązany jest go zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt i poinformować Zleceniodawcę w postaci comiesięcznego protokołu (o ile odpad powstał). Odpad stalowy po zważeniu i pocięciu na uzgodnione gabaryty zdać na magazyn SGL Graphite Solutions Sp. z o. o. Zamówienie rozliczane będzie za okresy 1-miesięczne na podstawie przekładanych przez wykonawcę faktur do których należy dołączyć kopie protokołów wykonanych w danym miesiącu prac, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i gospodarza obiektu.


Osoba do kontaktu:  Adrian Gumulski 

Phone +48 18 4497-922; +48 885 987 770
adrian.gumulski@sglcarbon.com


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonywanie prac remontowych i przegladowych dźwigów towarowo-osobowych 1 Unit of action Read

Questions to the inquiry "Wykonywanie prac remontowych i przegladowych dźwigów towarowo-osobowych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...