Enquiry creation date: 2020-01-27

ORLEN S.A.

Chemików 7

09-411 Płock

Tax Identification Number: 7740001454

BDO: 000007103

www.orlen.pl

Enquiry No. Z18/109453

Enquiry title

Enquiry contents:



Szanowni Państwo,


Grupa LOTOS S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu.


Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa wyczyszczenia zbiorników 1200T-2A/B na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.


Zakres czyszczenia:


W zakresie prac jest umycie wymienionych poniżej elementów instalacji:


Zbiorniki o pojemności 50m3, średnicy 4m,


- Czyszczenie dna zbiorników,


- wężownic,


- ścian bocznych do wysokości trzech metrów,


- grodzi przelewowej.


Zamawiający będzie Wytwórcą Odpadu o kodzie 05 01 06*. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie partii tego odpadu do transportu w mauzerach. Szacowana ilość odpadu: około 7m3.


Rodzaj zabrudzenia:


Osadzone na ściankach rafinaty, ekstrakty, furfurol, koks oraz woda.


Termin i czas realizacji:


Termin rozpoczęcia robót: najpóźniej 3 dni od dnia obustronnego podpisania zamówienia, szacuje się że będzie to luty 2020r.


Czas realizacji: musi być przedstawiony w ofercie Wykonawcy, ale nie może być dłuższy niż:


5 dni roboczych na zbiornik.


Wizja lokalna:


Wizja lokalna jest obligatoryjna, możliwa w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieni telefonicznym z osobą wskazaną do kontaktu.


Wizja lokalna jest możliwa do 29.01.2019r włącznie.


Sposób wyceny robót:


Cena przedstawiona na Platformie Zakupowej przez Wykonawcę będzie ceną ryczałtową za kompletne i całkowite wykonanie prac czyszczenia wraz z kosztami mobilizacji i demobilizacji, oraz kosztami wygrodzenia i zabezpieczenia terenu.


Wykonawca zapewni wszystkie narzędzia, sprzęt, zasoby ludzkie do całkowitego wykonania przedmiotowych prac.


Brak obowiązku zapewnienia wozu asenizacyjnego, należy zapewnić albo wóz asenizacyjny albo urządzenie spełniające analogiczną funkcję.


Warunki formalne:


Obowiązkowym elementem oferty jest przedstawienie metody czyszczenia oraz określenie maksymalnego czasu czyszczenia.


Warunkiem formalnym udziału w postepowaniu jest złożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w robotach o charakterze czyszczenia zbiorników z węglowodorów w minimalnej liczbie 2 w okresie ostatnich 36 miesięcy.


Obowiązkowym elementem oferty są wypełnione i podpisane załączniki numer 1, 2.


W załącznikach również zamieszczone zostały karty charakterystyki substancji, które mogą występować w zbiorniku.




Pozdrawiam,

Dariusz Szubierajski

tel. 505 053 927


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kompleksowa usługa wyczyszczenia zbiorników 1200T-2A/B 1 services Read

Questions to the inquiry "Kompleksowa usługa wyczyszczenia zbiorników 1200T-2A/B na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.





Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...