Enquiry creation date: 2020-01-14

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z8/324979

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

niniejsze zapytanie dotyczy realizacji badań jakościowych. Ich głównym celem jest przetestowanie nowych koncepcji pozycjonowania i komunikacji 5 zarządzanych przez nad marek. Badanie powinno zostać zrealizowane w postaci wywiadów grupowych (FGI).

Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia:

1) metoda realizacji: FGI (8 osób w grupie)

2) liczba grup: 8

3) lokalizacje: 4xFGI w mieście wojewódzkim, 4xFGI w mieście powiatowym (z wyłączeniem Warszawy i Trójmiasta)

4) długość trwania grupy: 3h

5) dobór respondentów:

a. wymagania dla każdej grupy: kierowcy, kobiety i mężczyźni
(w miarę możliwości pół na pół), nie odrzucający marki LOTOS, tankujący na LOTOS co najmniej raz na kwartał, właściciele samochodów/główni użytkownicy, którzy decydują o wyborze stacji, na której tankują (odpadają posiadacze kart flotowych, jeżeli posiadają możliwość tankowania tylko na jednej stacji.

b. dodatkowe, szczegółowe wymagania:

- 2 grupy (po jednej w dużym i mniejszym mieście): osoby w wieku 30-50 lat, przynajmniej 4 osoby, dla których LOTOS jest główną stacją, na której tankują oraz jednocześnie aktywni uczestnicy programu Lojalnościowego Navigator. Pozostałe osoby to uczestnicy programów lojalnościowych na różnych stacjach.

- 2 grupy(po jednej w dużym i mniejszym mieście): osoby w wieku 30-50 lat, przynajmniej 4 osoby to heavy userzy paliw premium na stacjach LOTOS. Pozostali to osoby okazjonalnie tankujące paliwa premium na różnych stacjach (Shell, BP, Orlen, itp.)

- 2 grupy (po jednej w dużym i mniejszym mieście): osoby w wieku 30-50 lat, przynajmniej 4 osoby to heavy userzy gastronomii na stacji LOTOS (kawa i coś więcej) oraz jednocześnie aktywni uczestnicy programu Navigator. Pozostałe osoby to użytkownicy kącików gastronomicznych na pozostałych stacjach koncernowych (Shell, BP, Orlen, itp.).

- 2 grupy (po jednej w dużym i mniejszym mieście): osoby w wieku 20-30 lat, przynajmniej 4 osoby, dla których LOTOS jest najczęściej wybieraną stacją benzynową, tankujące paliwo oraz korzystające z oferty pozapaliwowej. Pozostali to osoby aktywnie korzystające z innych stacji sieciowych (tankujący paliwo oraz korzystający z oferty sklepowej i gastronomicznej).

Warunki, które należy spełnić aby wziąć udział w postępowaniu:

1) ważny certyfikat PKJPA w zakresie badań jakościowych.

2) doświadczenie moderatora w zakresie realizacji badań jakościowych testujących strategię oraz pozycjonowanie marki, poświadczone referencjami lub protokołem zdawczo-odbiorczym z okresu ostatnich 12 miesięcy.

Termin realizacji badania:

4 tygodnie od podpisania umowy.

Kryteria oceny:

1) cena

2) doświadczenie moderatora

3) zaproponowana metodologia realizacji badania (przebieg grup fokusowych)

Zapraszam do składania ofert.

Maciej Grzybowski

Biuro Marketingu, Grupa LOTOS SA.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. badanie konceptów strategii marki 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Badanie jakościowe testujące koncepty strategii pozycjonowania marki"

Item Question title Date of question Status
1. miasta do realizacji FGI i koncepty 2020-01-16 10:58


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...