Enquiry creation date: 2019-12-02

Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

Mrozowa 6

31-752 Kraków

Tax Identification Number: 1181234296

www.pts.auto.pl

Purchaser:

Jakub ...

Enquiry No. PTS/W19/12/0002

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na stałe dostawy olejów i środków smarnych w następujących asortymentach i ilościach (szacowanych na podstawie zużycia w 2019 roku).

OLEJE SILNIKOWE (dla silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym):

1. Olej silnikowy SAE 15W-50, API: CF-4/CF/SJ, zapotrzebowanie ok.1000 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z olejem Platinum Ultor Diesel 15W50,

2. Olej silnikowy SAE 15W-40, API : CG-4/SJ, ACEA: E3/ B3/ B2 /A3, zapotrzebowanie ok.1250 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z olejem Platinum Ultor Plus 15W40,

3. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CI-4 ACEA: E6/E7, zapotrzebowanie ok. 800 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z Platinum Ultor Progress 10W40,

4. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA: E7, E4, zapotrzebowanie ok. 800 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z Ultor Master 10W40,

5. Olej silnikowy SAE 10W40, API: SL/SJ/CF, ACEA: A3/B3, zapotrzebowanie ok. 50 l. rocznie, opakowania 4,5 l., mieszalny z Platinum Classic Semisynthetic 10W40,

6. Olej silnikowy SAE 5W30, ACEA: C4, zapotrzebowanie ok. 600 l. rocznie, opakowania 60 l. mieszalny z Platinum MaxExpert C4 5W30,


OLEJE PRZEKŁADNIOWE (do przekładni manualnych i mechanizmów różnicowych; sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy):

7. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5, zapotrzebowanie ok. 200 l. rocznie, opakowania - 20 l., mieszalny z Hipol GL-5 85W140,

8. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5, zapotrzebowanie ok. 260 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Hipol GL-5 80W90,

9. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-4, zapotrzebowanie ok. 40 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Hipol GL-4 80W90,

10. Olej przekładniowy, norma GM Dexron II D, zapotrzebowanie ok. 240 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Hipol ATF IID,

11. Olej przekładniowy SAE 75W90, API: GL-5, zapotrzebowanie ok. 100 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear SX 75W90,

12. Olej przekładniowy SAE 75W80, API: GL-4, zapotrzebowanie ok. 140 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear SV 75W80,

13. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5 (do maszyn budowlanych), zapotrzebowanie ok. 60 l.rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear LX 85W140,

14. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5., zapotrzebowanie ok. 160 l . rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear GL-5 80W90,

15. Olej przekładniowy SAE 80W, API: GL-4, zapotrzebowanie ok. 20 l. rocznie, opakowania 20 l. mieszalny z Platinum Gear GL-4 80W,


OLEJE HYDRAULICZNE (do maszyn budowlanych i rolniczych):

16. Olej hydrauliczny typu Boxol-26, zapotrzebowanie ok. 200 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z BOXOL 26 z firmy Orlen Oil (sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy),


OLEJE WIELOFUNKCYJNE (sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy):

18. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 10W, zapotrzebowanie ok. 2000 l., opakowania 205 l., mieszalny z Platinum Multi PTF 10W,

19. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 30W, zapotrzebowanie ok. 60 l., opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Multi PTF  30,


SMARY:

20. Smar typu ŁT 4S-3, zapotrzebowanie ok. 200 kg rocznie, opakowania 9 kg,

21. Smar typu STP, zapotrzebowanie ok. 40 kg rocznie, opakowania 9 kg,

22. Smar typu Greasen N-EP 00/000 z firmy Orlen Oil, ok. 70 kg, opakowania 9 kg,

23. Smar typu EP-23 z firmy Orlen Oil, zapotrzebowanie ok. 40 kg, opakowania 9 kg.


Informacje dodatkowe:

- dopuszcza się składanie ofert częściowych (na wyszczególnione części zapytania).

- dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych o tych samych lub zbliżonych parametrach technicznych i przeznaczeniu, mieszalnych z olejami wyszczególnionymi powyżej,

- podane w treści zapytania ofertowego ilości olejów/smarów to szacowane roczne zapotrzebowanie na podstawie zużycia w roku 2019, Cognor S.A. Oddział PTS w Krakowie nie gwarantuje utrzymania tych poziomów w przyszłości,

- dla produktów dla których możliwa jest sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy, należy podać cenę netto za litr bez akcyzy (oleje przekładniowe, wielofunkcyjne, Boxol 26).


Oferta powinna uwzględniać:

- dostawę do Cognor S.A. Oddział PTS w Krakowie (ul. Mrozowa 6, 31-752 Kraków) zamawianych towarów na koszt dostawcy,

- zaopatrzenia odbiorcy w aktualne karty charakterystyki  dla zamawianego asortymentu,

- bezpłatne doradztwo w zakresie właściwego doboru produktów oraz ustalenia optymalnych okresów ich wymiany dla pojazdów, maszyn i urządzeń zgłoszonych przez odbiorcę.

- odpowiedzialność  za deklarowaną jakość oferowanych produktów i właściwy ich dobór do zgłoszonych przez odbiorcę pojazdów/maszyn ( w razie wątpliwości co do jakości wykonanie analizy laboratoryjnej określonej ilości próbek produktów/rok na koszt dostawcy).

Oferta powinna zawierać:

- ceny jednostkowe netto (za litr lub kg) dla każdego asortymentu, wyliczone dla wskazanej i preferowanej przez Cognor S.A. Oddział PTS w Krakowie wielkości opakowań (podkreślona treść dla każdej pozycji w zapytaniu ). Dodatkowo proszę dodać do oferty załącznik zawierający ceny jednostkowe za litr/kg wyliczone dla pozostałych wielkości opakowań oferowanych przez Państwa firmę.

- czas realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia  (telefonicznie lub przez email),

- okres odroczonego terminu płatności (preferowany minimum 30 dni),

- termin ważności ofert (okres obowiązywania cen),

- ewentualne świadczenia dodatkowe w przypadku umowy długoterminowej (programy lojalnościowe itp.)


Kontakt do osoby prowadzącej postępowanie (w godz. 7.00-15.00):

Jakub Oramus - 735-911-273, @:  jakub.oramus@pts.auto.pl 

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Olej silnikowy SAE 15W-50, API: CF-4/CF/SJ 1000 L Read
2. Olej silnikowy SAE 15W-40, API : CG-4/SJ, ACEA: E3/ B3/ B2 /A3 1250 L Read
3. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CI-4 ACEA: E6/E7 800 L Read
4. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA: E7, E4 800 L Read
5. Olej silnikowy SAE 10W40, API: SL/SJ/CF, ACEA: A3/B3 50 L Read
6. Olej silnikowy SAE 5W30, ACEA: C4 600 L Read
7. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5 200 L Read
8. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5 260 L Read
9. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-4 40 L Read
10. Olej przekładniowy, norma GM Dexron II D 240 L Read
11. Olej przekładniowy SAE 75W90, API: GL-5 100 L Read
12. Olej przekładniowy SAE 75W80, API: GL-4 140 L Read
13. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5 (do maszyn budowlanych) 60 L Read
14. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5. 160 L Read
15. Olej przekładniowy SAE 80W, API: GL-4 20 L Read
16. Olej hydrauliczny typu Boxol-26 200 L Read
17. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 10W 2000 L Read
18. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 30W 60 L Read
19. Smar typu ŁT 4S-3 200 kg Read
20. Smar typu STP 40 kg Read
21. Smar typu Greasen N-EP 00/000 70 kg Read
22. Sma typu EP-23 40 kg Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, wielofounkcyjne i smary - 2020 "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...