Enquiry creation date: 2019-11-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z508/136790

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przepustnicę zgodnie z poniższą specyfikacją oraz załączoną dokumentacją.

1. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYPU WAFER

Średnica nominalna    : 14"

Klasa ciśnienia            : ANSI 150 lbs

Przyłącza                   : typu WAFER , do montażu pomiędzy kołnierzami ANSI 150 RF / ANSI B16.5

Długość zabudowy      : standard producenta

Warunki pracy            : medium                          : gazy pooksydacyjne

                                : ciśnienie rob.                   : 2 bary

                                : temperatura rob.             : 180C

Wykonanie                 : klasa szczelności VI

Napęd                       : ręczny

Certyfikat                   : EN 10204 - 3.1

                                 : CE / PED

Materiał                      : patrz warunki pracy


Prosimy o potwierdzenie wykonania zgodnego z wymaganiami zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.

Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf; oferty handlowej oraz oferty technicznej (bez cen).

Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty.


Wymagany maksymalny termin dostawy : do 3 tygodni roboczych

Wymagany okres gwarancji                           : 18 / 24 miesiące

Wymagana ważność oferty                            : 30 dni

Informujemy iż do negocjacji handlowych zostaną zaproszone firmy, których oferta uzyska akceptację techniczną.

Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o wynikach postępowania.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji, aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszystkie pytania powinny być zadawane za pośrednictwem platformy zakupowej.

Bezpośredni kontakt z członkami komisji może skutkować wykluczeniem dostawcy z postępowania wyboru kontrahenta.

Płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.

Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.

Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:

• jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,

• jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Grupy LOTOS SA dostępne pod linkiem:

http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania

Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem:

http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYPU WAFER (WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE), 14", ANSI 150 RF, KLASA SZCZELNOŚCI VI, EN 10204-3.1, NAPĘD RĘCZNY 1 pcs Read

Questions to the inquiry "GL 107940452 - PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA 14" , ANSI 150 LBS, KLASA SZCZELNOŚCI VI"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...