Enquiry creation date: 2019-11-08

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

Tax Identification Number: 1181234296

Enquiry No. F/W19/11/0035

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie następującej usługi projektowej w Gliwicach:


1. Usługa – wykonanie projektu budowlanego dot. likwidacji konstrukcji odpylni i komina 25m - 1 kpl.

Zdjęcia konstrukcji są dostępne w załączniku.

Osoba kontaktowa w sprawach wizji lokalnej – pan Konrad Kostecki, tel. 510-223-218.

Poniżej przedstawiamy przewidywany zakres dalszych prac, do realizacji przez innego Wykonawcę:

A) Wykonanie usługi pt. Likwidacja konstrukcji stalowej odpylni i komina 25m odciągu pyłu:

-Wewnątrz konstrukcji pozostałości worków filtracyjnych i pyłu do utylizacji przez zleceniodawcę. Materiały do utylizacji należy pakować do pojemników
typu big bag –worki. Ilość około 20m3.

-Konstrukcję komina zdemontować za pomocą dźwigu. Wysokość komina 25m. Dźwig zapewnia zleceniobiorca.

-Likwidacja stacji filtrów i przynależnych podestów drabin i schodów; likwidacja przenośnika, zadaszenia i konstrukcji wsporczej.

-Konstrukcje stalowe należy pociąć na odcinki nie dłuższe niż 1200mm.

-Likwidacja zagłębienia 6mx2mx2m betonowego poprzez zasypanie gruzem i wyrównanie terenu po demontażu. – Materiał do zasypania dostarcza zleceniodawca.

B) Po stronie Zleceniodawcy jest:

* Przygotowanie kompletu dokumentów z pozwoleniami do likwidacji obiektu oraz projektu likwidacji,

* Oczyszczenie terenu z krzewów/drzew wokół konstrukcji,
 
Składając ofertę proszę podać:

- termin płatności,

- termin realizacji od dnia otrzymania zamówienia

- inne czynniki, które mają wpływ na realizację zadania.


Z poważaniem

Konrad Kostecki

Tel. 510-223-218

Email: kkostecki@ferrostal.com.pl

 


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Usługa – wykonanie: projekt budowlany dot. likwidacji konstrukcji odpylni i komina 25m, zgodnie z zapytaniem 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni.Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 10%
  2. Terms of payment - 10%
  3. Price - 80%

Questions to the inquiry "Pilne! Wykonanie projektu budowlanego dot. likwidacji konstrukcji odpylni i komina 25m"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...