Enquiry creation date: 2019-06-18

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z415/136790

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zasuwy klinowe zgodnie z poniższą specyfikacją.

1. ZASUWA KLINOWA

    Średnica nominalna           : 8"

    Klasa ciśnienia                  : ANSI 300 lbs

    Przyłącza                         : kołnierze zg. z ANSI 300 RF / ANSI B16.5

    Długość zabudowy            : zg. z ANSI B16.10

    Wykonanie                       : zg. z API 600, pełny przelot, pokrywa przykręcana

    Certyfikat                         : EN 10204 - 3.1

                                           : CE / PED

                                           : test udarności (-29)C

Materiał                                : A216 WCB / trim nr 5, A182 F6 HF


Prosimy o potwierdzenie wykonania zgodnego z wymaganiami zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.

Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf; oferty handlowej oraz oferty technicznej (bez cen).

Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty.


Wymagany maksymalny termin dostawy     : do 3 tygodni roboczych

Wymagany okres gwarancji                               : 18 / 24 miesiące 

Wymagana ważność oferty                                : 30 dni


Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Informujemy, iż do negocjacji handlowych zaproszone zostaną jedynie firmy, których oferta uzyskała akceptację techniczną.

Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub akcję elektroniczną.

Przedmiotem negocjacji jest materiał, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania powinny być przesyłane poprzez platformę zakupową.
Monika Dzieńkowska


Dear Sirs,
we would like ask you for offer for gate valves as specified below:

1. GATE VALVE

Nominal diameter               : 8"

Pressure class                    : ANSI 300 lbs

Connections                       : flanges acc. to ANSI 300 RF / ANSI B16.5

Face to face length             : acc. to ANSI B16.10

Execution                          : acc. to API 600, full bore, bolted bonnet,

Certificate                         : EN 10204 - 3.1

                                       : CE / PED

                                       : impact test (-29)C

Materials                           : A216 WCB / trim 5, A182 F6 HF


Please confirm that your offer meets all requirements of our enquiry and attach data sheet.

If you propose any deviations in performance of offered valves in relation to the requirements - please make clear indication in the contents of your offer.

Please attach offer as 2 files: commercial (with prices) and technical (complete technical description of offered valves without prices).

Failure to meet the above requirements may be a basis for rejecting the offer.


Max. delivery term                                        : up to 3 working weeks

Required warranty                                        : 18 / 24 months

Validity of offer                                             : 30 days


We reserve the right to close the request for quotation without choosing the supplier.

Please be advised that only companies whose offer has received technical approval will be invited to commercial negotiations.

Commercial negotiations are provided through a request for a discount and / or an electronic auction.

The subject of negotiations is the material whose execution was accepted during the technical acceptation.


Please contact with us if you have any questions. All questions should be send via purchasing platform

Monika Dzieńkowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 8", ANSI 300 RF, FB, BB, MAT. A216 WCB / TRIM 5, A182 F6 HF, EN 10204-3.1, UDARNOŚĆ (IMPACT TEST) (-29)C 2 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "GL 150016717 - ZASUWY KLINOWE 8" 300 RF / GATE VALVES 8" 300 RF"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...