Enquiry creation date: 2019-06-13

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z118/214697

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Koordynatorem robót z ramienia GAPS jest Ryszard Stawiński, tel. 609 697 840, adres mailowy rstawinski@policeserwis.com.
Wykonanie robót wg załączonego ślepego kosztorysu.
Przed złożeniem oferty jest konieczna wizja lokalna na obiekcie potwierdzona przez koordynatora na załączonym formularzu, w dniu 17.06.2019 r. o godz. 11.00.
Rozliczenie prac kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie załączonego ślepego kosztorysu.
Termin wykonania prac: 30.09.2019 r. Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy. Wymagany termin płatności 45 dni.Ofertę prosimy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym razem z załącznikami, na platformie LOGINTRADE w wersji elektronicznej lub papierowej do Kancelarii GAPS w siedzibie firmy przy ul. Kuźnickiej 1, ob. 453 w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem zapytania oraz adnotacją "nie otwierać przed terminem zakończenia przyjmowania ofert"
Prosimy o zapoznanie się przed złożeniem oferty z OWRU (link wskazany w formularzy ofertowym)

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. remont wjazdu 1 KPL Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Remont wjazdu w magazynie ob. 525"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...