Enquiry creation date: 2019-05-22

Dalkia Polska Energia S.A.

Ścigały 14

40-205 Katowice

Tax Identification Number: 9541863415

Enquiry No. Z57/298511

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://zec-katowice.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakłady Energetyki Cieplnej ogłaszają przetarg otwarty na wykonanie zadania pn. 

Montaż instalacji do mechanicznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych II i III ciągu kotłów WR25 nr 2 i 3 Wydział nr 3 oraz WR25 Wydział nr 1”.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dokładny termin oddania kotłów do zabudowy strzepywaczy zostanie ustalony z Zamawiającym z uwagi na terminy realizacji dostaw materiałów i urządzeń koniecznych do przedmiotowego zadania przewidziane na lipiec 2019r oraz z uwagi na realizację pozostałych prac przygotowawczych urządzeń do sezonu grzewczego.="msonormal">

Oczekiwany termin realizacji:="msonormal">

Wydział 1 „Kazimierz-Juliusz” kocioł WR-25 nr 3 do dnia 30.08.2019 r.Wydział 3 „Mysłowice” kocioł WR-25 nr 3 do dnia 30.08.2019 r.Wydział 3 „Mysłowice” kocioł WR-25 nr 2 do dnia 15.10.2019 r.

W przypadku braku możliwości realizacji zadania w w/w terminie prosimy o podanie realnego terminu realizacji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W celu otrzymania SIWZ wraz z załącznikami należy przesłać pismo/informację z prośbą
o udostępnienie ww. dokumentów na adres e-mail:fz@zec.katowice.pl załączając dane identyfikacyjne Firmy tj. KRS lub CEIDG, NIP, REGON.

WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 500,00 zł na rachunek
w Banku Millennium S.A. nr 49 1160 2202 0000 0002 5507 8009 przed upływem terminu składania ofert.


="msonormal">="msonormal">="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. wykonanie całości zamówienia (cena z ZNWU) 1 pcs Read
2. wykonanie całości zamówienia (cena bez ZNWU) 1 pcs Read

Questions to the inquiry "89/TI/PO/W1/W3/2019 - Montaż instalacji do mechanicznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych II i III ciągu kotłów WR25 nr 2 i 3 Wydział nr 3 oraz WR25 Wydział nr 1"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...