Enquiry creation date: 2019-05-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z205/203502

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Specyfikacja dejonizatora laboratoryjnego - 1 szt.

-Produkcja wody ultraczystej (spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości);

-Produkcja wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości (dla wód stosowanych w laboratoriach analitycznych wg normyPN-EN ISO 3696:1999);

-Ruchome punkty poboru wód zaopatrzone w wylewkę wody o zasięgu min. 1 m;

-Zasilanie wodą pitną z własnego ujęcia;

-Wydajność min. 30 l/h;

-Zbiornik o pojemności 30 l;

-Zasilanie 230V/50Hz;

-Wyświetlacz LCD;

-Urządzenie wyposażone w konduktometr oraz dostęp do wyniku pomiaru konduktometrycznego produkowanej wody (na wyświetlaczu);

-Zapasowy komplet materiałów eksploatacyjnych na 24 miesiące użytkowania;

 

Dodatkowe informacje:


Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Agnieszka Książkiewicz– kontakt: tel. 077 481 23 61


Prosimy o dołączenie karty charakterystyki oraz karty produktu, ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.


W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• czas realizacji zamówienia

* Oferta ważna 60 dni

* Termin płatności: 30 dni


Drugim etapem wyboru dostawcy mogą być negocjacje cenowe lub aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub pozycji z oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail:helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Dejonizator laboratoryjny; produkcja wody ultraczystej (spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości); produkcja wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości (dla wód stosowanych w laboratoriach analitycznych wg normy PN-EN ISO 3696:1999); ruchome punkty poboru wód zaopatrzone w wylewkę wody o zasięgu min. 1 m; zasilanie wodą pitną z własnego ujęcia; wydajność min. 30 l/h; zbiornik o pojemności 30 l; zasilanie 230V/50Hz; wyświetlacz LCD; urządzenie wyposażone w konduktometr oraz dostęp do wyniku pomiaru konduktometrycznego produkowanej wody (na wyświetlaczu); zapasowy komplet materiałów eksploatacyjnych na 24 miesiące użytkowania; gwarancja min. 24 miesiące. 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Product quality - 60%
  2. Price - 40%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa dejonizatora - 1 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...