Enquiry creation date: 2019-01-15

PDH Polska S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Contact person:

Paweł Błaszczyk

Phone: 885 122 251

e-mail: pawel.blaszczyk@grupaazoty.com

Enquiry No. Z45/266086

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- w celu otrzymania załączników do Zakresu rzeczowego, uprzednie złożenie Oświadczenia o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) poprzez przesłanie go za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt IV ppkt. 2 lit. a) w terminie do 22.01.2019 roku, do godziny 14:00,

- w celu wzięcia udziału w wizji lokalnej, która stanowi warunek udziału w niniejszym postępowaniu, złożenie wniosku o udział w wizji lokalnej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ, poprzez przesłanie go za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w terminie do 25.01.2019 roku, do godziny 12:00.

Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Przełożenie kanalizacji teletechnicznej z obszaru placu budowy instalacji Polimery Police wraz z przeniesieniem kabli światłowodowych, radiowych i telefonicznych 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- w celu otrzymania załączników do Zakresu rzeczowego, uprzednie złożenie Oświadczenia o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) poprzez przesłanie go za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt IV ppkt. 2 lit. a) w terminie do 22.01.2019 roku, do godziny 14:00,

- w celu wzięcia udziału w wizji lokalnej, która stanowi warunek udziału w niniejszym postępowaniu, złożenie wniosku o udział w wizji lokalnej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ, poprzez przesłanie go za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w terminie do 25.01.2019 roku, do godziny 12:00.

Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przełożenie kanalizacji teletechnicznej z obszaru placu budowy instalacji Polimery Police wraz z przeniesieniem kabli światłowodowych, radiowych i telefonicznych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...