Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Alchemia S.A. Oddział‚ Rurexpol

Trochimowskiego 27

42-207 Częstochowa

NIP: 6310022967

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Wierzbicki

tel:

e-mail: k.wierzbicki@alchemiasa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1166/145392

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://alchemia.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Transport po stronie wykonawcy.
Należy trwale oznakować własnym znakiem firmowym remontowane podzespoły.
Termin realizacji : 8 tydz.2019 r.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Andrzej Grabowski tel: 883 301 231.
Z poważaniem
Krzysztof Wierzbicki
GSM: +48 728 414 066
Alchemia S.A.
Oddział Rurexpol
 ul. Trochimowskiego 27
42-207 Częstochowa

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Regeneracja skrętnicy rys. 41440d poz.5 wg zakresu 1 szt. rys. 41440a poz. 5-2.pdf
rys. 41440a poz. 5-3.pdf
rys. 41440a poz. 5-4.pdf
rys. 41440a poz. 5-5.pdf
rys. 41440a poz. 5-7.pdf
rys. 41440a poz. 5-8.pdf
rys. 41440a poz. 5-6.pdf
rys. 41440c poz. 5-1.pdf
zakres-regeneracji-skr-tnicy.pdf
rys-41440d-3-poz-5-reg-.pdf
Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Regeneracja skrętnic -70/2019"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...