Enquiry creation date: 2018-11-30

Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

Mrozowa 6

31-752 Kraków

Tax Identification Number: 1181234296

www.pts.auto.pl

Enquiry No. PTS/W18/11/0011

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

prosimy o przygotowanie oferty cenowej na :


1- asfalt lany modyfikowany, w ilości: około 10 ton, odbiór w grudniu 2018 r.


PTS S.A. nie gwarantuje odbiorów w podanych wyżej ilościach, dostawy lub odbiór towaru odbywały będą się sukcesywne wg potrzeb.


Proszę o złożenie oferty w wariancie:


    Odbiór własny, załadunek po stronie oferenta, formuła cenowa EXW.

 Oferta powinna zawierać:


- informację o rodzaju i pochodzeniu towaru,
- atesty,
- odbiór w obrębie około 20 km od PTS Kraków, ul. Mrozowa 6
- miejsce odbioru i godz. załadunku.


Do formularza proszę wpisać cenę netto.
 

Osobą do kontaktu w temacie towaru jest Pan Artur Kuc, tel. 604-957-313, w dniach od poniedziałku do piątku, godz. 6.00-14.00. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Asfalt lany modyfikowany bez transportu 10 t Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Asfalt lany modyfikowany"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...