Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-26

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

tel: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z48/108758

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na następujące Radiotelefony Motorola wraz z akcesoriami:

RADIOTELEFON DP4801EX UHF MOTOROLA 6 SZT

ADAPTOR PELTOR ATEX DO DP4401 6 SZT

OCHRONNIKI SŁUCHU PELTOR MT7H79P3E-50 6 SZT

1. Wymagania:

1.1 Telefony muszę pochodzić od autoryzowanego dystrybutora Motoroli w UE, z uwzględnieniem wymagań Motoroli w zakresie dystrybucji na terenie Polski.

1.2 Gwarancja producenta (Motorola)

1.3 Sposób realizacji gwarancji:
Naprawa gwarancyjna radiotelefonów w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji Motorola w uprawnionym przez producenta warsztacie, w sposób pozwalający na zachowanie certyfikatów przeciwwybuchowych urządzeń.
Realizacja naprawy: odbiór zgłoszonego urządzenia ze wskazanego miejsca na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, ul. Elbląska 135, w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu uszkodzenia, dowóz do wskazanego miejsca na terenie zakładu, po jego naprawie.
Dostawca dostarczy nieodpłatnie na okres naprawy gwarancyjnej sprzęt (radiotelefon) zastępczy, typ identyczny jak wydany do naprawy.

1.4 Zamienniki innych producentów nie są dopuszczalne.

1.5 Oferta, wraz z warunkami gwarancji, musi być złożona w języku polskim.

1.6 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A.http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia

2. Oferta musi zawierać poniższe informacje/dokumenty:

2.1 Potwierdzenie, że telefony pochodzą z autoryzowanej dystrybucji UE wraz z listem autoryzacyjnym Motoroli dla dystrybutora.

2.2 Warunki gwarancji i potwierdzenie, że oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta (Motorola).

2.3 Potwierdzenie sposobu realizacji gwarancji zgodnie z Wymaganiami - punkt 1.3

2.4 Termin dostawy

2.5 Ważność oferty (minimum 30 dni)

2.6 Skany:

2.6.1 Dokumentu rejestrowego,

2.6.2 Zaświadczenia o nadaniu NIP,

2.6.3 Zaświadczenia o nadaniu REGON,

Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej jako załącznik wraz ze wskazanymi informacjami/dokumentami oraz uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku.

Oferty, bez powyższych załączników, mogą zostać odrzucone.

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade do dnia 27.07.2018r. do godz. 16:00.

Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania po zakończeniu terminu zadawania pytań.

Z poważaniem,

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Dział zakupu Materiałów


 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. RADIOTELEFON DP4801EX UHF MOTOROLA 6 szt. Czytaj
2. ADAPTOR PELTOR ATEX DO DP4401 6 szt. Czytaj
3. OCHRONNIKI SŁUCHU PELTOR MT7H79P3E-50 6 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "105528805 - Zakup radiotelefonów Motorola wraz z akcesoriami"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...