Enquiry creation date: 2018-07-26

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Phone: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

Enquiry No. Z48/108758

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na następujące Radiotelefony Motorola wraz z akcesoriami:

RADIOTELEFON DP4801EX UHF MOTOROLA 6 SZT

ADAPTOR PELTOR ATEX DO DP4401 6 SZT

OCHRONNIKI SŁUCHU PELTOR MT7H79P3E-50 6 SZT

1. Wymagania:

1.1 Telefony muszę pochodzić od autoryzowanego dystrybutora Motoroli w UE, z uwzględnieniem wymagań Motoroli w zakresie dystrybucji na terenie Polski.

1.2 Gwarancja producenta (Motorola)

1.3 Sposób realizacji gwarancji:
Naprawa gwarancyjna radiotelefonów w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji Motorola w uprawnionym przez producenta warsztacie, w sposób pozwalający na zachowanie certyfikatów przeciwwybuchowych urządzeń.
Realizacja naprawy: odbiór zgłoszonego urządzenia ze wskazanego miejsca na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, ul. Elbląska 135, w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu uszkodzenia, dowóz do wskazanego miejsca na terenie zakładu, po jego naprawie.
Dostawca dostarczy nieodpłatnie na okres naprawy gwarancyjnej sprzęt (radiotelefon) zastępczy, typ identyczny jak wydany do naprawy.

1.4 Zamienniki innych producentów nie są dopuszczalne.

1.5 Oferta, wraz z warunkami gwarancji, musi być złożona w języku polskim.

1.6 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A.http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia

2. Oferta musi zawierać poniższe informacje/dokumenty:

2.1 Potwierdzenie, że telefony pochodzą z autoryzowanej dystrybucji UE wraz z listem autoryzacyjnym Motoroli dla dystrybutora.

2.2 Warunki gwarancji i potwierdzenie, że oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta (Motorola).

2.3 Potwierdzenie sposobu realizacji gwarancji zgodnie z Wymaganiami - punkt 1.3

2.4 Termin dostawy

2.5 Ważność oferty (minimum 30 dni)

2.6 Skany:

2.6.1 Dokumentu rejestrowego,

2.6.2 Zaświadczenia o nadaniu NIP,

2.6.3 Zaświadczenia o nadaniu REGON,

Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej jako załącznik wraz ze wskazanymi informacjami/dokumentami oraz uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku.

Oferty, bez powyższych załączników, mogą zostać odrzucone.

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade do dnia 27.07.2018r. do godz. 16:00.

Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania po zakończeniu terminu zadawania pytań.

Z poważaniem,

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Dział zakupu Materiałów


 

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. RADIOTELEFON DP4801EX UHF MOTOROLA 6 pcs Read
2. ADAPTOR PELTOR ATEX DO DP4401 6 pcs Read
3. OCHRONNIKI SŁUCHU PELTOR MT7H79P3E-50 6 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "105528805 - Zakup radiotelefonów Motorola wraz z akcesoriami"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...