Enquiry creation date: 2018-09-05

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Enquiry No. Z16/266086

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

PDH Polska S.A., spółka utworzona na podstawie prawa polskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, NIP: 8513187611, REGON: 362562393, z kapitałem zakładowym w wysokości 304 000 000 PLN,

wpłaconym w kwocie 211 000 000 PLN,

uprzejmie zaprasza

do złożenia Oferty w postępowaniu pn.: "Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem".

Ostateczny termin składania Ofert to 20 września 2018 r., godz. 12.00. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia uzyskają dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane w PDH Polska S.A. w dniach 13-14 września 2018 roku. Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia potencjalnego Oferenta do postępowania przetargowego.

Wniosek o udziale w wizji lokalnej należy składać elektronicznie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej


Wszelkie pytania związane z treścią zaproszenia należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z działem pomocy - +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 35 57; e-mail: helpdesk @ logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Zgodnie z SIWZ

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...